Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peter Christian Christiansen
Fangenummer (stamrullenr.) 457
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-12-30
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1880-02-13
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 25-02-1880 fra Københavns Arrest (1/2 år)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-08-25
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Noget tunghør, et stort ar på højre hofte, lillefingeren på højre hånd er krum.

Værnepligt:

4. Bataljon i 8 uger - 1848 (kasseret)

Tidligere straffe:

1840 - Ris

18?? - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1853 - 6 x 5 dages fængsel på V & B og 75 slag rotting

1857 - 4 års forbedringshusarbejde

18?? - 30 dages tvangsarbejde

18?? - 3 x 5 dages fængsel på V & B

18?? - 48 dages tvangsarbejde

18?? - 60 dages tvangsarbejde

18?? - 72 dages tvangsarbejde

18?? - 90 dages tvangsarbejde

18?? - 120 dages tvangsarbejde

1867 - 5 x 5 dages fængsel på V & B

1873 - 1 års forbedringshusarbejde

18?? - 120 dages tvangsarbejde

18?? - 150 dages tvangsarbejde

1878 - 180 dages tvangsarbejde

Desuden nogle gange tvangsarbejde som han ikke kan huske og som ikke kan ses

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 30-08-1873

Vridsløselille, løsladt 02-05-1874

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1827-08-02
Fødested Lyngby
Sidste opholdssted København
Erhverv Skomagersvend
Alder 52 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri § 251 og løsgængeri lov 03-03-1860 § 1
Fange
Navn Christen Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 447
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2 år
1. domsinstans Vordingborg Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-11-12
2. domsinstans Københavns Overret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1880-02-17
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-02-1880 fra Vordingborg Arrest (ca. 5 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-06-29
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1818-02-15
Fødested Kallehave
Sidste opholdssted Vordingborg
Erhverv Husmand
Alder 62 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Brandstiftelse § 281,2, 259 og 46
Yderligere tekst i dokumentet Særdeles kendemærke: Noget tunghør; mangler tænderne foran i overmunden.