Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Gustaf Adolf Bergereutz
Fangenummer (stamrullenr.) 69
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 8 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-01-1881
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 07-03-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 24-03-1881 formiddag fra Christianshavns Arrest (5 mdr)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 24-03-1889 løsladt 13-04-1888 (udvandret)
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 03-08-1836
Fødested Sverige
Sidste opholdssted København
Erhverv Sadelmagermester
Alder 44 år
Civilstand Gift har 5 børn
Forbrydelse Blodskam § 161 jfr. 173 uterligt forhold § 176 jfr. §§ 161 og 173
Fange
Navn Carl Frederik Lindhardt
Fangenummer (stamrullenr.) 421
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 15-02-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 24-03-1881 formiddag fra Christianshavn Arrest (2 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 24-11-1881 løsladt 15-10-1881 iflg. ?? ?? af 7. s. m.
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-02-1844
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Snedkersvend
Alder 37 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 eller § 238 jfr. § 241,2
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

18. Regiment - 1864

Tidligere straffe:

1. 4 x 5 dages V & B samt nedsættelse i de meniges 2. kl. for tyveri og bedrageri 

2. 3 x 5 dages V & B for hæleri

3. 18 dages tvangsarbejde - løsgængeri

4. 6 x 5 dages V & B for tyveri og løsgængeri

5. 30 dages tvangsarbejde - løsgængeri

6. 2/3 års forbedringshus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 03-07-1880

Vridsløselille, løsladt 08-01-1881