Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Mads Rasmussen, Stenløse
Fangenummer (stamrullenr.) 418
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 1 år
1. domsinstans Hillerød Byes og Frederiksborg Distrikts Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 23-12-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-12-1880 fra Hillerød arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 29-08-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 24-06-1833
Fødested Stenløse, Ølstykke Sogn og Herred, Frederiksborg Amt
Sidste opholdssted Ølstykke
Erhverv Arbejdsmand
Alder 47
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231.1
Yderligere tekst i dokumentet Tidligere straffe:
4 års forbedringshus for mened 1856, jf. højesteretsdom af 25-08-1856. Vridsløselille 02-09-1860.
5 dage vand og brød for tyveri 1867
2x5 dage vand og brød for bedrageri 1876
5x5 dage vand og brød for tyveri og bedrageri 1876.
Uægte født. Faderen arbejdsmand. Er fra tidligste barndom opdraget af fremmede. Gået i landsbyskole, om sommeren tjent. Efter konfirmationen tjent på landet 1 år, 2 konditioner af 1 og 1½ år i København, hvorfra han atter tog tjeneste på landet i 6 år til sit giftermål. Gift 14 år (3 børn), af hvilke han den meste tid har haft fast tjeneste. enkemand i 5 år, hvorefter han giftede sig igen, men et et halvt års forløb blev han og hustruen enige om at leve hver for sig. 1. straf 23 år. Har nu udenfor en kro stjålet en frakke, der var henlagt over ryggen af en hest. Trængte ikke, var beruset (værdi 2-3 kr.).

Fange
Navn Christen Hansen, Snekkerup
Fangenummer (stamrullenr.) 378
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Dronninglund Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 15-12-1880
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 11-10-1880
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 16-12-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 01-01-1881 fra Sæby arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 30-12-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-05-1822
Fødested Snekkerup, Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt
Sidste opholdssted Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Erhverv Væver
Alder 58
Civilstand Ugift
Forbrydelse Hæleri § 238 jfr. § 241, betleri § 3 Lov 03-03-1860
Yderligere tekst i dokumentet
Tidligere straffe:
3x5 dage vand og brød for tyveri 1850
2 års forbedringshus for tyveri 1852
4 års forbedringshus for tyveri 1856
8 års tugthus for tyveri 1861
1 år forbedringshus for tyveri 1873
2 år tugthus for tyveri 1874
3 års tugthus for tyveri 1877 jf. højesteretsdom af 30-01-1877. Horsens 12-02-1880.
Ægte født. Faderen husmand, 8 børn, godt ægteskabeligt samliv, ingen af familien straffet. Efter forældrenes død i fangens 12. år, kom han til morbroderen, en gårdmand i Snekkerup, hvor han arbejdede om sommeren, gik i skole om vinteren. Efter konfirmationen tjent på en gård i 4 år, på en anden i 3 år, endelig på en 3. gård ½ år. 1. straf 28 år. Har herefter når han ej var i fælngsel, ernæret sig som væver og gørtler.
Er nu truffet i besiddelse af et til 8 kr. vurdert ur, som han påstår at have købt af en ubekendt mandsperson; han har tillige i 3/4 år drevet om i Jylland og betlet. Angiver drikfældighed og ulyst til arbejde som årsag til sine forbrydelser.