Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Christian Nielsen kaldt Mikkelsen
Fangenummer (stamrullenr.) 486
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2/3 år
1. domsinstans Odense Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-11-30
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1881-02-11
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1881-05-03
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-05-12
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-01-12
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1846-05-21
Fødested Lumby, Nørre Lyndelse
Sidste opholdssted Haderslev
Erhverv Mejerist
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri § 251 (til dels jfr. § 46)
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1872 - 6 x 5 dages V & B - bedrageri m.m.

1875 - 6 x 5 dages V & B - bedrageri

1877 - 1 1/2 års forbedringshus - bedrageri

1878 - 6 x 5 dages V & B - bedrageri

1879 - 1 års forbedringshus - bedrageri

iflg. Kalundborgs Købstads Extrarets dom af 10-05-1879

Horsens, løsladt 15-05-1880

 

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Niels Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 98
Straf (type og længde) Tugthus, 5 år
1. domsinstans Slagelse Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-05-14
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-05-18
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1883-11-17
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1848-12-26
Fødested Bødstrup, Sørbymagle
Sidste opholdssted Slagelse
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232, betleri lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Afgået ved døden 17-11-1883.

Værnepligt: Infanterist - 1842

Tidligere straffe:

1843 - 2 x 5 dages V & B - bedrageri

1843 - 6 x 5 dages V & B + 75 slag rotting - bedrageri

1845 - 4 års forbedringshus - bedrageri

1849 - 8 års fæstningsarbejde - tyveri

1858 - 5 dages V & B - løsgængeri og betleri

1868 - Tugthusarbejde på livstid - tyveri

benådet iflg. resolution af 03-04-1868

1868 - 2 års tugthus - tyveri

1870 - 2 x 5 dages V & B - betleri

1871 - 4 års tugthus - tyveri

1875 - 2 x 5 dages V & B - betleri

1876 - 5 års tugthus - tyveri og betleri

iflg. Slagelse Købstads Extrarets dom af 03-03-1876, afsagt i henhold ? resolution af 11-02-1876

Horsens, løsladt 07-03-1881

 

Indtasters bemærkninger