Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anton Rasmussen
Fangenummer (stamrullenr.) 499
Straf (type og længde) Forbedringshus 2/3 år
1. domsinstans Voer og Nim Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 31-12-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-01-1881 eftermiddag fra Horsens Arrest (7 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-07-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-02-1849
Fødested Lyngkrog, ThemSogn, Skanderborg Amt
Sidste opholdssted Serridslevgaard, Nebel Sogn, Voer Herred
Erhverv Tjenestekarl
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri 231,1
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1877 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1878 - 3 dages V & B - betleri

1879 - 1 års forbedringshus - groft tyveri

iflg. Hasle m.fl. Herreders Extrarets dom af 19-05-1880

Vridsløselille, løsladt 21-01-1880

 

Fange
Navn Jens Jensen, Mørke
Fangenummer (stamrullenr.) 372
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Randers Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 05-01-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 12-01-18812 eftermiddag fra Randers Arrest (4 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 12-01-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-02-1841
Fødested Mørke Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt
Sidste opholdssted Mørke Sogn
Erhverv Møllersvend, tjenestekarl
Alder 40 år
Civilstand Ugift har 1 barn
Forbrydelse Tyveri § 232,2 (jfr. § 60,2)
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

Militærarbejder - 1864

Tidligere straffe:

1870 - 1 1/2 års forbedringshus - groft tyveri og falsk

1874 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1874 - 3 års forbedringshus - groft tyveri

1878 - 2 års tugthus - tyveri og bedrageri

iflg. Rolsø m.fl. Herreders Extrarets om af 08-11-1878

Horsens, løsladt 14-1-1880