Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Frederik Thorvald Sørensen
Fangenummer (stamrullenr.) 485
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-07-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-02-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-09-1850
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand, ladegårdslem
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1, overtrædelse af polititilhold lov 03-03-1860 §§ 1 og 5 forordning 01-07-1799 § 154 jfr. forordning 19-12-1832 og 09-10-1833 § 2 forvanskning af fattigvæsenets beklædning
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt: Militærarbejder - 1873

Tidligere straffe:

1873 - 5 dages V & B - bedrageri

1874 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1874 - 18 dages tvangsarbejde - løsgængeri

1875 - 30 dages tvangsarbejde - løsgængeri

1877 - 48 dages tvangsarbejde - løsgængeri

1877 - 6 x 5 des V & B - tyveri

1878 - 1 års forbedringshus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 19-02-1878

1879 - 18 dages tvangsarbejde - forvanskning af fattigvæsenets tøj

1879 - 60 dages tvangsarbejde - forvanskning af fattigvæsenets tøj og løsgængeri

1879 - 90 dages tvangsarbejde - forvanskning af fattigvæsenets tøj og løsgængeri

1879 - 120 dages tvangsarbejde - forvanskning af fattigvæsenets tøj og løsgængeri

Vridsløselille, løsladt 22-10-1878

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Aron Meyer eller Meyer Aron Meyer
Fangenummer (stamrullenr.) 447
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-07-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-04-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 06-01-1825
Fødested Kiel
Sidste opholdssted København
Erhverv Slagter, tolk, uden lovligt erhverv
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Bedrageri § 251
Yderligere tekst i dokumentet

Har 6 børn.

Værnepligt: Tysk soldat - 1848-50

Tidligere straffe:

1857 - 5 dages V & B efter forordning 11-04-1840 §58

1871 - 3 x 5 dages V & B - bedrageri

1873 - 5 x 5 dages V & B - tyveri og bedrageri

1874 - 6 x 5 dages V & B - tyveri

1874 - 2 x 5 dages V & B - overtrædelse af § 16

1878 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri og bedrageri

iflg. Roskilde Købstads Extrarets dom af 20-04-1878

1879 - 24 dages tvangsarbejde efter lov 03-03-1860 § 1

flere gange i udlandet 

Horsens, løsladt 08-11-1879

Indtasters bemærkninger