Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Henrik Larsen Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 394
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 02-08-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-05-1823
Fødested Holbæk
Sidste opholdssted København
Erhverv Sadelmagersvend
Alder
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 232,1 (5 g.)
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1848 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1854 - 1 års forbedringshus - tyveri

1857 - 4 års forbedringshus - tyveri

1874 - 4 x 5 dages V & B - tyveri, ulovlig omgang med hittegods

1875 - 6 x 5 dages V & B - tyveri

1876 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

1879 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri, bedrageri

iflg. Højesterets dom af 24-06-1879

Horsens, løsladt 03-0-1881

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Peder Jesper Olsen
Fangenummer (stamrullenr.) 319
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Skodborg-Vandfuld Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 30-07-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-08-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 16-03-1839
Fødested Thorning, Lysgård
Sidste opholdssted Thorning, Lysgård
Erhverv Cigarmager
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 (5 g.), løsgængeri og betleri lov 03-03-1860 §§ 1 og 3 jfr. 5
Yderligere tekst i dokumentet
  • Værnepligt: 9. Infanteri Regiment - 1862-64
  • Tidligere straffe:

1858 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1865 - 1 års forbedringshus - tyveri

1866 - 4 års forbedringshus - tyveri

1878 - 5 dages V & B - tyveriløsgængeri og betleri

1878 - 5 dages V & B - betleri

1878 - 2 års tugthus - tyveri og betleri

iflg. Lysgård m.fl. Herreders Extrarets dom af 13-11-1878

Desuden flere arbitrære straffe i militæret 

Horsens, løsladt 22-11-1880

Indtasters bemærkninger