Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Mogens Frederik Schmidt
Fangenummer (stamrullenr.) 494
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 1 år
1. domsinstans Sorø Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-08
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 14-08-1881 eftermiddag fra Sorø Arrest (11 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-04-14
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1818-02-04
Fødested Sønder Stenderup Sogn, Vejle Amt
Sidste opholdssted Sorø
Erhverv Murersvend
Alder 63 år
Civilstand Enkemand 6 børn
Forbrydelse Tyveri § 232,1 (4)
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

Infanterist - 1848

Tidligere straffe:

1852 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1858 - 1 års forbedringshus - tyveri

1863 - 4 års forbedringshus - tyveri, attenteret bedrageri og ulovlig omgang med hittegods

iflg. Viborg Overrets dom af 21-12-1863

1853 - Ikkun frifunden for actors videre tiltale - tyveri

Viborg, løsladt 07-01-1868

 

Fange
Navn Niels Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 227
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 3 år
1. domsinstans Wedellsborg Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-10
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 15-08-1881 eftermiddag fra Wedellsborg Birks Arrest (4 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1884-08-15
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1835-04-15
Fødested Udby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Sidste opholdssted Udby Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Erhverv Rebslager (fattiglem)
Alder 46 år
Civilstand Gift har 7 børn
Forbrydelse Indbrudstyveri § 232,2 (5)
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

3. Jægerkorps - 1858

Tidligere straffe:

1848 - 9 slag ris - tyveri

1853 - 2 x 5 dages fængsel på V & B- tyveri

1861 - 4 x 5 dages fængsel på V & B- tyveri

1861 - 1 års forbedringshus - tyveri

1863 - 6 års forbedringshus - brandstiftelse

1876 - 2 års tugthusarbejde - tyveri

iflg. Wedellsborg Birks Extrarets dom af 31-08-1876

8. 1 måneds simpelt fængsel - bedrageri

Horsens, løsladt 06-09-1878