Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Jens Peter Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 228
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1885-05-23
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1877 - 3 x 5 dages V & B for tyveri og bedrageri

1878 - 6 x 5 dages V & B for bedrageri

1879 - 1 års forbedringshusarbejde for bedrageri

1879 - 5 x 5 dages V & B for bedrageri

1880 - 6 x 5 dages V & B for bedrageri

1881 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for bedrageri

1883 - 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og løsgængeri

Vridsløselille, løsladt den 18-05-1884 ifølge Københavns Kriminal- og Politirets dom af 14-04-1883.

.

Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-05-1885 fra Christianshavn Arrest (2 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1888-05-29
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1858-02-13
Fødested Holtug Sogn, Præstø Amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 27 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri §§ 251 og 253
Fange
Navn Christian Pedersen Egeberg
Fangenummer (stamrullenr.) 47
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 8 år
1. domsinstans Voer og Nørre Herreders Ret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1884-12-04
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1885-02-09
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1885-05-22
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-05-1885 fra Horsens Arrest (9 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-05-30
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1819-09-11
Fødested Egebjerg, Hansted Sogn, Voer Herred, Århus Amt
Sidste opholdssted Egebjerg, Hansted Sogn
Erhverv Arbejdsmand
Alder 65 år
Civilstand Ugift har 1 barn
Forbrydelse Tyveri § 232,2 løsgængeri og betleri lov 03-03-1860 § 4
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1828 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1839 - 80 dages fængsel på sædvanlig fangekost for bedrageri

1839 - 2 års forbedringshusarbejde for tyveri

1842 - 5 års forbedringshusarbejde for tyveri

1846 - 8 års fæstningsarbejde for tyveri

1857 - Tugthusarbejde på livstid for tyveri - benådet ved resolution af 02-04-1869

1870 - Tugthusarbejde på livstid for tyveri - benådet ved resolution af 20-03-1883

Horsens, løsladt den 10-04-1883 iflg. Højesterets dom af 23-06-1870 

Indtasters bemærkninger