Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Frederich Gunner Bolgers Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 317
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1885-06-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 19-06-1885 fra Christianshavn Arrest (1/2 år)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 19-06-1887 løsladt den 18-06-1887
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1857-12-22
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Kontorist
Alder 27 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 og hæleri § 241,1, 238 og 245
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

1. Bataljon - 1880

Tidligere straffe:

1880 - 6 x 5 dags fængsel på V & B for bedrageri og falsk

1881 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

1882 - 18 dages tvangsarbejde for løsgængeri

1883 - 18 mdrs. forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

1884 - 30 dages tvangsarbejde for løsgængeri

Desuden straffet som militær

Vridsløselille, løsladt den 22-01-1884 iflg. Højesterets dom af 14-12-1882

Fange
Navn Frederik Ferdinand Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 482
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1885-06-13
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1868 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1868 - 4 dages fængsel på V & B for betleri

1868 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1869 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1869 - 18 dages tvangsarbejde for betleri

1870 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

1872 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri og hæleri

1882 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1884 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1884 - 18 dages tvangsarbejde for overtrædelse af tilhold

1885 - 30 dages tvangsarbejde for overtrædelse af tilhold

Horsens, løsladt den 15-05-1883 ifølge Københavns Kriminal- og Politirets dom af 12-09-1882.

.

Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 19-06-1885 fra Christianshavn Arrest (1 1/2 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 19-12-1886 løsladt den 18-12-1886
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1836-07-26
Fødested Lyngby (Københavns Amt)
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 48 år
Civilstand Enkemand hae 4 børn
Forbrydelse Tyveri § 232,1