Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Laust Christian Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 457
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Bølling Nørre Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-04-1881
2. domsinstans Viborg Landsoverrret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 04-07-1881
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 30-08-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-09-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-05-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 10-06-1840
Fødested Faster, Bølling
Sidste opholdssted Sønder Borris, Bølling
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Attenteret tyveri § 232,1 jfr. § 46
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Lidt vindøjet på venstre øje.

Har 3 børn.

Værnepligt: 3. Dragonregimet - 1866

Tidligere straffe:

1864 - 3 x 5 dages V & B - tyveri, ulovlig omgang med hittegods

1869 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1870 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Viborg Overrets dom f 15-08-1870

Desuden i 1864 frifunden for tyveri eller at være funden i besiddelse af stjålne sager.

Vridsløselille, løsladt 29-08-1871

1864 - 3 x 5 dages V & B - tyveri

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Hans Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 303
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Voer Nim Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 06-08-1881
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-09-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-09-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 02-11-1816
Fødested Maltbæk, Malt,
Sidste opholdssted Hasle Arbejdsanstalt
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Indbrudstyveri § 231,2, betleri og løsgængeri lov 03-03-1860 § 5 jfr. 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Venstre hånd tatoveret H.H.

Tidligere straffe:

1. - ris - tyveri

2. - 2 x 5 dages V & B - løsgængeri og betleri

3. - 4 x 5 dages V & B - tyveri

4. - 2 års forbedringshus - tyveri

5. - 4 års forbedringshus - tyveri og svigagtig omgang med betroet gods

6. - 8 års fæstningsarbejde- udgivelse af falske penge

7. - 8 års rasphus - tyveri og undsigelse

1862 - Livsvarigt tugthus - tyveri

benådet iflg. resolution af 25-03-1872

1873 - Livsvarigt tugthus - tyveri

benådet iflg. resolution af 05-10-1875

1876 - Livsvarigt tugthus - tyveri

iflg. Højesterets dom af 11-10-1876

benådet iflg. resolution af 05-11-1880

1881 - 8 dages simpelt fængsel - løsgængeri, betleri

Horsens, løsladt 10-11-1880 

 

Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 29-08-1881
Indtasters bemærkninger