Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Laust Christian Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 457
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Bølling Nørre Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-04-22
2. domsinstans Viborg Landsoverrret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1881-07-04
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-30
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-09-10
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-05-10
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1840-06-10
Fødested Faster, Bølling
Sidste opholdssted Sønder Borris, Bølling
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Attenteret tyveri § 232,1 jfr. § 46
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Lidt vindøjet på venstre øje.

Har 3 børn.

Værnepligt: 3. Dragonregimet - 1866

Tidligere straffe:

1864 - 3 x 5 dages V & B - tyveri, ulovlig omgang med hittegods

1869 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1870 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Viborg Overrets dom f 15-08-1870

Desuden i 1864 frifunden for tyveri eller at være funden i besiddelse af stjålne sager.

Vridsløselille, løsladt 29-08-1871

1864 - 3 x 5 dages V & B - tyveri

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Hans Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 303
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Voer Nim Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-06
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-09-10
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1884-09-10
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1816-11-02
Fødested Maltbæk, Malt,
Sidste opholdssted Hasle Arbejdsanstalt
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Indbrudstyveri § 231,2, betleri og løsgængeri lov 03-03-1860 § 5 jfr. 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Venstre hånd tatoveret H.H.

Tidligere straffe:

1. - ris - tyveri

2. - 2 x 5 dages V & B - løsgængeri og betleri

3. - 4 x 5 dages V & B - tyveri

4. - 2 års forbedringshus - tyveri

5. - 4 års forbedringshus - tyveri og svigagtig omgang med betroet gods

6. - 8 års fæstningsarbejde- udgivelse af falske penge

7. - 8 års rasphus - tyveri og undsigelse

1862 - Livsvarigt tugthus - tyveri

benådet iflg. resolution af 25-03-1872

1873 - Livsvarigt tugthus - tyveri

benådet iflg. resolution af 05-10-1875

1876 - Livsvarigt tugthus - tyveri

iflg. Højesterets dom af 11-10-1876

benådet iflg. resolution af 05-11-1880

1881 - 8 dages simpelt fængsel - løsgængeri, betleri

Horsens, løsladt 10-11-1880 

 

Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-29
Indtasters bemærkninger