Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Jens Andersen Høier
Fangenummer (stamrullenr.) 355
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Bjerre Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-09-06
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1881-09-26
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 06-10-1881 eftermiddag fra Bjerre Arrest (7 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1883-10-06
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1832-04-02
Fødested Seem Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt
Sidste opholdssted Horsens
Erhverv Væver
Alder 49 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri § 232,1 5 g., betleri lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

Infanterist - 1848-51

Tidligere straffe:

I militærtiden:

1850 - Nedsættelse i de meniges 2. kl. 25 sag rotting - absentation

1851 - 6 dages streng fængsel p V & B - desertion

1852 - 6 års forbedringshus - tyveri og desertion

Senere:

1858 - 3 års tugthus - tyveri

1861 - 4 års tugthus - tyveri

1865 - 9 års tugthus - tyveri

iflg. Viborg Overrets dom af 20-01-1866

Horsens, løsladt 05-02-1875

 

 

Fange
Navn Johan Otto Grundtvig Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 365
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1881-08-16
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1881-10-08
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 11-10-1881 morgen fra Gammeltorv Arrest (5 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1883-10-11
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1844-10-14
Fødested Gladsaxe By og Sogn, Københavns Amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Snedkersvend
Alder 36 år
Civilstand Gift har 2 børn
Forbrydelse Bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

Militærarbejder

Tidligere straffe:

1867 - 2 x 5 dages V & B nedsættelse i  meniges 2. kl. for bedrageri

1867 - 3 x 5 dages V & B for absentation og bedrageri

1868 - 6 x 5 dages V & B 150 slag ?? for absentation, bedrageri og falsk

1869 - 6 x 5 dages V & B for attenteret bedrageri

1869 - 1 års forbedringshus for bedrageri

1872 - 6 x 5 dages V & B for tyveri

1873 - 2 års forbedringshus for tyveri og bedrageri

1877 - 6 x 5 dages V & B for bedrageri

1878 - 1 års forbedringshus for bedrageri og løsgængeri

1880 - 1 1/2 års forbedringshus for bedrageri og løsgængeri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 13-03-1880

Horsens, løsladt 19-03-1881