Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Heinrich Threde
Fangenummer (stamrullenr.) 179
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Skodborg-Vandfuld Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 17-10-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 27-10-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 27-10-1885
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-04-1799
Fødested Wesselburen, Nr. Dithmarschen
Sidste opholdssted Wesselburen, Nr. Dithmarschen
Erhverv Arbejdskarl, fattiglem
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 5 g, løsgængeri og betleri lov 03-03-1860 §§ 1, 3 og 5
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1817 - 6 måneders tugthus - meddelagtighed i tyveri

1822 - 8 x 5 dages V & B - hæleri

1823 - 3 dages V & B - løsgængeri, betleri

1825 - 5 års tugthus - tyveri

1834 - 5 dages V & B - betleri

1835 - 6 x 5 dages simpelt fængsel - løsgængeri og betleri

1836 - 1 års forbedringshus - løsgængeri og betleri

1837 - 2 års forbedringshus - løsgængeri

1840 - 4 års forbedringshus - løsgængeri og betleri

1845 - 4 års forbedringshus - løsgængeri og betleri

1853 - 3 dages V & B - betleri

1861 - 12 års forbedringshus - tyveri, løsgængeri og betleri

1861 - 14 dages V & B - løsgængeri og betleri

1861 - 6 x 5 dages V & B - løsgængeri og betleri

1862 - 5 års forbedringshus - tyveri, løsgængeri og betleri

1868 - 120 dages fængsel på sædvanlig fangekost - løsgængeri og betleri

1869 - 8 års tugthus - tyveri

1877 - 3 års tugthus - tyveri

iflg. Ulfborg-Hind Herreds Extrarets dom af 14-09-1877

Horsens, løsladt 22-09-1880 

 

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Anders Petersen
Fangenummer (stamrullenr.) 464
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Københavns Amts søndre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-10-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-11-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-11-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-03-1845
Fødested Valby, Hvidovre
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Vold og fornærmelse mod politiet § 100 jfr. § 46 og § 101
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Ar på venstre side af halsen.

Værnepligt: 15. Bataljon - 1866

Tidligere straffe:

1873 - 5 dages V & B - vold mod politiet

1876 - 30 dages tvangsarbejde - betleri

1876 - 10 kr. bød - fornærmelig adfærd over for en ?? afdeling

1876 - 2 x 5 dages V & B - betleri 

1877 - 3 x 5 dages V & B - vold mod politiet, betleri

1877 - 60 dages tvangsarbejde - betleri

 1877 - 120 dages tvangsarbejde - løsgængeri

1879 - 2 x 5 dages V & B - vold og fornærmelse mod politiet

1879 - 90 dages tvangsarbejde - betleri

1879 - 90 dages tvangsarbejde - betleri

1880 - 1 års forbedringshus - vold mod politiet og betleri

iflg. Københavns Kriminal- og politirets dom af 06-11-1880

Vridsløselille, løsladt 11-07-1881

 

 

Indtasters bemærkninger