Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Lauritz Julius Schou
Fangenummer (stamrullenr.) 475
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1875 - 2/3 års forbedringshus - indbrudstyveri, bedrageri

1879 - 6 x 5 dages V & B - tyveri, løsgængeri

1880 - 1 års forbedringshus - tyveri, løsgængeri og betleri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 12-06-1880

4 gange straffet med tvangsarbejde, senest i 90 dage, hvilken straf han endnu afsoner

Vridsløselille, løsladt 17-06-1881

Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Amts søndre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-10-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-11-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-05-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-05-1855
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 og § 238 jfr. § 64
Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Søren Thorvald Simonsen
Fangenummer (stamrullenr.) 492
Yderligere tekst i dokumentet

Har 6 stedbørn

Værnepligt: 8. Infanteri Bataljon - 1862

Tidligere straffe:

1875 - 2/3 års forbedringshus - tyveri

iflg. Nørre og en del af Sønder Herreds Extrarets dom af 02-05-1875

1879 - 6 x 5 dages V & B - tyveri

1880 - 30 dages tvangsarbejde - betleri

Vridsløselille, løsladt 1875

Straf (type og længde) Forbedringshus, 2/3 år
1. domsinstans Grenå Købstad, Nørre og en del af Sønder Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-08-1881
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 29-08-1881
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 14-11-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-11-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-05-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-11-1839
Fødested København
Sidste opholdssted Breum Mose, Vivild
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 231,1
Indtasters bemærkninger