Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Peter Thorvald Petersen
Fangenummer (stamrullenr.) 456
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 17-12-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 23-12-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 23-12-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-11-1841
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Klejnsmedesvend
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Indbrudstyveri § 229 No4, jfr. § 62, 2 ??
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: modermærke på højre kind.

Har 1 adoptivbarn

Tidligere straffe:

1861 - 2/3 års forbedringshus - tyveri

1862 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 18-03-1862

1863 - 18 dages tvangsarbejde - overtrædelse af polititilhold

Vridsløselille, løsladt 21-03-1863

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Johan Edvard Petersen
Fangenummer (stamrullenr.) 251
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 17-12-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 23-12-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 23-12-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-03-1832
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Uden erhverv
Alder 49 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 7 g, overtrædelse af politilhold lov 03-03-1860 §§ 1-5
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt: 7. Bataljon - 1856

Tidligere straffe:

1865 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1866 - 1 års forbedringshus - tyveri

1869 - 4 x 5 dages V & B - betleri

1871 - 1 års forbedringshus - tyveri, delagtighed heri

1872 - 1 års forbedringshus - løsgængeri, forvanskning f fattigvæsenets tøj

1875 - 2 års tugthus  løsgængeri, forvanskning f fattigvæsenets tøj

1877 - 1 års forbedringshus - løsgængeri, forvanskning f fattigvæsenets tøj

1878 - 2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Viborg Købstads Extraretsdom af 08-11-1878

desuden 14 gange straffet med tvangsarbejde (løsgængeri og betleri) og i militærtjenesten

Horsens, løsladt 25-11-1880 

Indtasters bemærkninger