Join the project

Collection
Kriminalitetshistorie
Record creator Statsfængslet i Horsens
Record Series Stambog
Content 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anders Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 108
Straf (type og længde) Tugthus, 5 år
1. domsinstans Fredericia Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-12-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 28-12-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 28-12-1886
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 04-09-1844
Fødested Karrebæk, Flakkebjerg
Sidste opholdssted Karrebæk, Flakkebjerg
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Fraskilt
Forbrydelse Tyveri § 232,1 6 g., løsgængeri, betleri lov 03-03-1860 §§ 1-3
Yderligere tekst i dokumentet
  • Har 1 barn
  • Værnpligt: Militærarbejder
  • Tidligere straffe:

1867 - 4 x5 dages V & B - tyveri

1869 - 1 års forbedringshus - tyveri

1872 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

1874 - 2 års tugthusarbejde - tyveri

1877 - 5 dages V & B - betleri, løsgængeri

1877 - 2 1/2 års tugthusarbejde - tyveri, betleri og løsgængeri - tillægsstraf

1878 - 1 års tugthusarbejde - § 64, tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 26-02-1878

1881 - 48 dages tvangsarbejde - løsgængeri, betleri

Horsens, løsladt 26-02-1881

Indtasters bemærkninger Iflg. Krabsen ligger Karrebæk i Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred
Fange
Navn Lars Frederik Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 354
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 24-12-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-12-1881
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 29-12-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 24-07-1837
Fødested Kalundborg
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 232,1 4 g. eller i medfør af § 240 og efter § 237 jfr. §§ 47 og 57
Yderligere tekst i dokumentet
  • Løsladt 1 dag før tid.
  • Værnepligt: Militærarbejder - 1860
  • Tidligere straffe:

1865 - 5 dages simpelt fængsel - overtrædelse af polititilhold

1867 - 2 x 5 dages simpelt fængsel - §§ 247 og 228

1870 - 3 dages V & B - § 247

1873 - 3 x 5 dages V & B - § 230,1

1874 - 1 års forbedringshus - tyveri

1877 - 1 års forbedringshus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 21-04-1877

Horsens, løsladt 27-12-1877

 

 

Indtasters bemærkninger