Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Rasmus Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 480
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 2/3 år
1. domsinstans Kolding Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 29-12-1881
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 07-01-1882 formiddag fra Kolding Arrest (5 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 07-09-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-07-1844
Fødested Horsens
Sidste opholdssted Kolding
Erhverv Arbejdsmand
Alder 37 år
Civilstand Gift har 3 børn
Forbrydelse Hæleri 7 g. § 238
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1864 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1865 - 3 dages V & B - hæleri

1865 - 2 års forbedringshus - bedrageri

1869 - 2 x 5 dages V & B - bedrageligt forhold

1869 - 3 x 5 dages V & B - hæleri

1870 - 5 x 5 dages V & B - tyveri

1872 - 2 x 5 dages V & B - vold

1874 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri, hæleri

1878 - 1 års forbedringshus - tyveri, hæleri

iflg. Viborg Overrets om af 25-07-1878

1879 - 4 x 5 dages V & B - ulovlig omgang med hittegods

Horsens, løsladt 08-03-1879

Fange
Navn Dinis Theodor Clausen Kingstrup
Fangenummer (stamrullenr.) 462
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-01-1882
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 08-01-1882 morgen fra Christianshavns Arrest (5 1/2 uge)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 08-07-1883 afgået ved døden den 03-09-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-12-1833
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arnejdsmand
Alder 48 år
Civilstand Gift har 1 barn
Forbrydelse Bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

16. Regiment - 1863-64

Tidligere straffe:

1860 - 2 x 4 dages V & B nedsættelse i de meniges 2. Kl. - lov 11-04-1840 § 50

1865 - 2/3 års forbedringshus - falsk

1866 - 4 x 5 dages V & B - tyveri

1866 - 2/3 års forbedringshus - tyveri, bedrageri

1867 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri, bedrageri

1871 - 3 års tugthus - tyveri

1875 - 6 x 5 dages V & B - falsk

1876 - 1 1/2 års forbedringshus - bedrageri, falsk

1878 - 6 x 5 dages V & B - bedrageri

1878 - 42 dages tvangsarbejde - løsgængeri

1879 - 2 års tugthus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 25-10-1879

Horsens, løsladt 12-11-1881