Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Søren Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 366
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Korsør Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 01-02-1882
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 07-02-1882
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 07-02-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-04-1835
Fødested Lindebjerg, Lynge
Sidste opholdssted Korsør
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 5 g,
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: koparret.

Værnepligt: 13. Regiment - 1864

Tidligere straffe:

1855 - 5 dages V & B - ulovligt ejendoms indgreb

1867 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1871 - 6 x 5 dages V & B - tyveri m.m.

1871 - 1 års forbedringshus - tyveri

1877 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

1880 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri, løsgængeri, betleri

iflg. Slagelse Købstads Extrarets dom af 24-03-1880

Horsens, løsladt 04-04-1881

Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Frands Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 287
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-02-1882
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-02-1882
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-02-1885
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-02-1852
Fødested Østby, Selsø
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 5 g.
Yderligere tekst i dokumentet

Har 1 barn

Tidligere straffe:

1871 - 2 x 5 dages V & B - tyveri

1874 - 1 års forbedringshus - tyveri

1876 - 18 dages tvangsarbejde - betleri, overtrædelse af polititilhold

1876 - 60 dages tvangsarbejde - lov 03-03-1860 §§ 1 og 3 

1876 - 1 1/2 års forbedringshus - attenteret tyveri og hæleri

1877 - Tillægsstraf af 1 års forbedringshus - tyveri og hæleri

1879 - 2 års tugthus - tyveri

iflg. Københavns Amts søndre Birks Extraretsdom af 12-08-1879

Horsens, løsladt 29-08-1881

Indtasters bemærkninger