Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Peder Christian Jensen Høiland
Fangenummer (stamrullenr.) 85
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 6 år
1. domsinstans Salling Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 25-11-1881
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 13-02-1882
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 06-03-1882 eftermiddag fra Skive Arrest (ca. 9 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 06-03-1888
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-03-1837
Fødested Hillerslev Sogn og Landsby, Sallinge Herred, Svendborg Amt
Sidste opholdssted Janderup Sogn pr. Varde
Erhverv Drejer
Alder 44 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1-2
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1859 - 6 x 5 des V & B - tyveri

1863 - 9 års tugthus - indbrud

1865 - Livsvarigt tugthus - crimen bestialitatis. brandstiftelse, som barn, tyveri

iflg. Højesterets dom af 21-03-1865, eftergivet ved kgl.. resolution af 14-04-1865 mod efter afsoningen af den i 1863 ikendte straf, at hensættes til 3 år tugthusarbejde af hvilken den resterende del eftergaves iflg. kgl. resolution af 03-04-1875

1877 - 3 års tugthus - tyveri

iflg. Hillerslev-Hundborg Herreders Extrarets dom af 25-10-1877

Horsens, løsladt 18-12-1880

  

 

 

Fange
Navn Anders Rasmussen
Fangenummer (stamrullenr.) 295
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-03-1882
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-03-1882 morgen fra Christianshavns Arrest (6 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-03-1884 løsladt den 08-03-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 04-06-1835
Fødested Svendborg
Sidste opholdssted København (Ladegaarden)
Erhverv Snedkersvend
Alder 46 år
Civilstand Enkemand har 2 børn
Forbrydelse Tyveri § 232,1 4 g (eller hæleri 5 g § 238 jfr. § 241)
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

18. Regimet - 1864

Tidligere straffe:

1877 - 3 x 5 dages fængsel på V & B - tyveri

1878 - 2 x 5 dages fængsel på V & B - hæleri

1879 - 1 års forbedringshus - tyveri, løsgængeri og betleri

1880 - 2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Middelfart Købstads Extrarets dom af 28-02-1880

1881 - 4 dages V & B - betleri

1881 - 30 dages tvangsarbejde - betleri

Horsens, løsladt 02-07-181