Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Rasmus Thomsen ell. Thomassen
Fangenummer (stamrullenr.) 456
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 1/4 år.
1. domsinstans Københavns Amts nordre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 15-09-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-09-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 29-12-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-07-1843
Fødested Kulhusene, Kirke Værløse S., Smørum herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 48 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri. § 232
Yderligere tekst i dokumentet 9 tidligere straffe.
Ægte født. Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 16. maj 1889, har siden opholdt sig i København og omegn og ernæret sig ved tilfældigt arbejde.
Har nu 3 gange i forening med en anden ukendt person om natten stjålet kartofler i kuler udenfor forskellige ejendomme (vurderet 15 kr.).
Anfører trang som grund til tyverierne.
Fange
Navn Andreas Jacobsen
Fangenummer (stamrullenr.) 126
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Gørding Malt herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 29-06-1891
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 20-07-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 31-08-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-09-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 29-09-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-09-1853
Fødested Gundesbøl, Ådum S., Norn herred, Ringkøbing amt
Sidste opholdssted Hunderup S., Gjørding H., Ribe amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 38 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 og ulovlig omgang med hittegods § 247
Yderligere tekst i dokumentet 12 tidligere straffe. Ingen værnepligt på grund af straf.
Ægte født.  - Han blev løsladt fra herværende ??fængsel den 29. september 1888, har siden opholdt sig forskellige steder i det sydlige Jylland og dels ernæret sig som røgter, dels som daglejer. I vinteren 1889-90 var han indlagt som lem på Aadum Fattiggård.
Har nu fra en åben tømmerplads om natten stjålet 6 stk. brædder, 1 plantestylte og noget kul samt 2 sække (vurderet 7kr 15øre) samt tilvendt sig en skp. kul, som han fandt på en landevej.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.