Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anders Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 476
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 29-09-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 01-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 01-10-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 09-02-1858
Fødested Horsens
Sidste opholdssted København
Erhverv Smedesvend
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri § 253 og overtrædelse af polititilhold 3/3 1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet 8 tidligere straffe.
Ingen værnepligt på grund af platfod.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 1. februar 1890, opholdt sig derpå ca. ½ år i Horsens og 4 måneder på Lolland i hvilke tidsrum han ernærede sig som arbejdsmand, var derefter ved professionen (smed) hos firmaet "Møller & Jochumsen i Horsens i ca. ½ år og rejste så, da arbejdet slap op, til København, hvor han få dage efter blev anholdt.
Har nu svigagtig pantsat et ur med kæde (vurderet 20kr), som han havde lejet af en detailhandler.
Anfører trang (arbejdsløshed) som grund til forbrydelsen.
Fange
Navn Vilhelm Peter Christian Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 266
Straf (type og længde) Tugthusfange. 4 år.
1. domsinstans Amager Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 24-09-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-10-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-05-1842
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Bødkersvend
Alder 49 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232, Betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet Værnepligt: Marinen 1861-64
Figur: proper. Ansigtsfarve: gullig. Næse: opstopper.
Ægte født. Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 4. august 1890, har siden i 2 gange afsonet 132 dages tvangsarbejde og iøvrigt ernæret sig som væver på 2 dampvæverier, dels ved betleri og tyveri. Han har stadig opholdt sig i København og omegn.
Har nu i et værelse, hvortil han havde uhindret adgang, stjålet et tæppe til vurdering 4 kr, fra lokaler i 4 ejendomme, hvor han havde indfundet sig for at betle, en overfrakke, et sølvcylinderur, et par sko og et par benklæder (vurdering 23kr), samt i et dampvæveri, hvor han arbejdede en del garn (vurdering 3kr 15øre).
Anfører beruselse som grund ti tyverierne.