Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Marius Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 103
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 5 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-10-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 07-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 07-10-1896
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-10-1849
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand (uden erhverv)
Alder 41j år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri §232
Yderligere tekst i dokumentet
11 tidligere straffe.
Værnepligt: fodfolket 1872. 1. bataillon, 3. kompagni.
Figur: proper. Øjne: blå. Næse: temmelig lille, lidt flad.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 29. maj 1890, har siden opholdt sig i København og ernæret sig som væver dels på "Rutens" og dels på "Wessel & Veths Dampvæverier". I den sidste tid (ca. 14 dage) havde han intet arbejde.
Har nu stjålet et par, som skilt udenfor en butik, hængende benklæder (vurdering 8kr.).
Anfører trang (arbejdsløshed) som grund til forbrydelsen.
Indtasters bemærkninger

Fange
Navn Ole Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 375
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Skive købstads og Sallinglands herreders extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 13-10-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 16-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 16-10-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-03-1835
Erhverv Arbejdsmand
Alder 56 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 231 /2
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (har trukket sig fri)
Figur: proper. Øjne: blå. Næse: tyk og rød.
Ægte født. Søn af afd. husmand Christian Olsen og ligeledes afd. hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 11 børn, hvoraf 6 døde. Ingen af familien straffet, en broder (nu død) drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår til det 7. år, og var derpå vogterdreng på en herregård til konfirmationen.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (lange konditioner) indtil han i 22. års alderen blev gift. Siden har han været daglejer. Hustruen død efter 7 års ægteskab. Efter at han var bleven enkemand begyndte han at drikke og er i årenes løb blevet mere og mere drikfældig. Dette, mener han, er den væsentligste årsag til hans forbrydelser (1. straf - 47 år).
Har nu stjålet 2 på forskellige marker tøjrede får (vurderet 21 kr.).
Anfører drikfældighed (beruselse) som grund til tyverierne.