Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Andreas Christian Holte
Fangenummer (stamrullenr.) 253
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 17-10-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-10-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 03-02-1858
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 9 tidligere straffe.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 25. august 1891, ernærede sig derpå ca. 14 dage i København med tilfældigt arbejde og blev så atter arrestant.
Har nu i en lejlighed, hvor han opholdt sig i lovligt ærinde, stjålet et ur til værdi 15 kr.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Hans Andersen Galberg
Fangenummer (stamrullenr.) 470
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Roskilde købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 07-08-1891
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 09-10-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 22-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 22-06-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-10-1853
Fødested Gjøderup, Glim sogn S, Sømme herred, Københavns amt
Sidste opholdssted Herringløse, Hvidstrup S., Københavns amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 37 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet Værnepligt: nej
Figur: korpulent. Øjne: brune. Ansigtfarve: sund. Næse: temmelig lang og spids.
Ægte født. - Søn af afdøde gårdmand Anders Jensen Galberg og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede ret godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 1 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i gode kår og har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber - tildels på grund af vanskelighed ved at læse). Efter konfirmationen forblev han i mange år hjemme og hjalp til ved arbejdet på gården og i de sidste 6-7 år har han dels ernæret sig som tyende, dels som daglejer (lange konditioner). Anfører ikke at være drikfældig, men udtaler dog ??, at have begået sine forbrydelser i beruset tilstand. Lider af epilepsi.
Har nu i en lo, hvortil han havde uhindret adgang, i 2 gange stjålet en jakke, et tørklæde og et par benklæder (vurderet 7 kr.).
Anfører beruselse som grund til tyverierne.