Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 376
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Horsens Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-10-1991
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 24-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 24-10-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 10-10-1846
Fødested Roerslev S., Vends herred, Odense amt
Sidste opholdssted Horsens
Erhverv Arbejdsmand
Alder 45 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Brandstiftelse § 281
Yderligere tekst i dokumentet Tidligere straf på 8 år for brandstiftelse.
Figur: Spinkel. Øjne: blå. Næse: noget lang.
Uægte født. - Han blev løsladt på betinget benådning fra herværende straffeanstalt den 4. juni 1881, ernærede sig derpå som tyende i omegnen af Horsens i ca. 3½ år, blev så gift og har siden ernæret sig som arbejdsmand i Horsens By.
Har nu sat ild på en kornstak, der henstod på en mark, foruden en anden stak samt en lade nedbrændte. (Skaden beløber sig til 4684 kr).
Anfører at have begået brandstiftelse i en fortvivlet sindstilstand, dels fremkaldt ved at hustruen havde forladt ham, dels ved at han, der var uden arbejde, ikke havde fået noget at spise i flere dage.
Fange
Navn Carl Heinrich Sietan ell. Liethan
Fangenummer (stamrullenr.) 265
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns amts sønder Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-10-1890
2. domsinstans Den kgl. landsoverret samt hof- og stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 23-01-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 25-10-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 25-10-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-02-1867
Fødested København
Sidste opholdssted Vridsløselille Straffeanstalt
Erhverv Tyende
Alder 24 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej, på grund af straf.
Uægte født. Kender så godt som intet til forældrene, ved dog at moderen har været straffet. Opdraget fra den spæde alder hos en parcellist i Nordsjælland i tarvelig kår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber, dog ?? i regning). Efter konfirmationen blev han hos parcelisten og hjalp til ved forskelligt landarbejde til 17-års alderen, tjente derpå ½ år hos en gårdmand, rejste så til København, hvor han intet fast arbejde havde, og hvor han begik tyveri og blev straffet i 18-års alderen. Han tjente derefter 1½ år (2 steder) på landet, rejste så igen til København, og blev her efter straffet for tyveri. Siden har han uafbrudt været straffet. Mener ikke at være drikfældig, har dog oftest været beruset under udførelsen af tidligere forbrydelser. Anfører letsindighed og slet kammeratskab som gennemgående årsager til forbrydelserne.