Join the project

Collection
Kriminalitetshistorie
Record creator Statsfængslet i Horsens
Record Series Stambog
Content 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Herman Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 488
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-14
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-11-17
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-05-17
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1856-05-13
Fødested Sundbyvester, Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej, på grund af kalveknæede ben.
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Ole Nielsen og efterlevende enke. Forældrene, om hvis samliv han intet ved, da faderen døde tidligt, havde 4 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Efter faderens død (fangen var da 10 år) opdraget hos moderen, der ernærede sig ved torvehandel. Har gået i friskole i København og et års tid i borgerskole (nogenlunde gode kundskaber). I 13-års alderen blev han på grund af tyveri og skulkeri af Københavns politi anbragt hos en gårdmand på Viborgegnen, hvor han forblev til konfirmationen. Efter denne tjente han ca. 4 år forskellige steder i Viborg omegnen og har siden hovedsaglig opholdt sig i København, hvor han har ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Anfører slet opdragelse - moderen var næsten aldrig hjemme - som grund til første tyveri og drikfældighed som grund til de senere. Har flere gange haft delirium. 1. straf = 12 år.
Har nu fra en forbikørende vogn stjålet en ?? (vurdering 2 kr).
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund til tyveriet.
Indtasters bemærkninger

Fange
Navn Frederik Emil Valdemar Berthelsen
Fangenummer (stamrullenr.) 500
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Roskilde Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-05-06
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-05-30
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-02-01
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1830-10-01
Fødested Statafgård, Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Roskilde
Erhverv Fhv. politifuldmægtig, eksamineret jurist
Alder 60 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Falskneri §§ 268 og 274 jvf. §§144 og 135 samt §§ 62 og 57
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (udskrevet til militærarbejder, men har aldrig været indkaldt på grund af højt nummer.
Ægte født. - Søn af afdøde godsforvalter ved ?? Andreas Nicolai Berthelsen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, hvis samliv var lykkeligt, havde 7 børn, hvoraf 3 døde. Ingen i familien straffet eller drikfældig. 2 morbrødre sindssyge og epileptikere, flere søstre noget åndssløve. Opdraget hjemme i gode kår, ?? ?? undervisning i hjemmet af en huslærer og gik fra 13. års alderen et par år i Vordingborg lærde Skole. Efter konfirmationen arbejdede han på faderens kontor indtil denne døde i 1847, tog derpå præmilinæreksamen og i 1852 dansk juridisk eksamen. Han var derefter i nogle år fuldmægtig på Byfogedkontoret i Køge, ?? kort samme stilling i Ringsted, og har siden 1857 været 1. fuldmægtig på byfogedkontoret i Roskilde. Gift i 1864, hustruen døde efter ca. 6 års ægteskab, atter gift i 1874. Godt ægteskabligt samliv, små kår. Har i over 10 år lidt af epileptiske anfald, der trætter ham stærkt såvel legemligt som åndeligt. Han kan kun med stort besvær samle sine tanker, og hans hukommelse er meget slet. Ikke drikfældig.
Har nu falskelig efterskrevet forskellige bestillingsmænds navne på 8 forskellige kvitteringer samt forandret årstallet på en kvittering, og herved tilvendt sig 652 kr.
Anfører trang i forbindelse med svækkelse i åndelig ?? som grund til forbrydelserne.