Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Peter Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 481
Straf (type og længde) Forbedringshusfange. 2/3 år.
1. domsinstans Nykøbing F. herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 02-11-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-11-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-05-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-10-1827
Fødested Erikstrup, Østofte S, Fuglse herred, Maribo amt
Sidste opholdssted Skovsoddegård, N. Alslev S. Maribo amt.
Erhverv Arbejdsmand
Alder 64 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri. § 231
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe for tyveri. 
Værnepligt: Fodfolket 1849-50.
Figur: proper. Ansigtsfarve: sund. Næse: temmelig lille og spids.

Ægte født. - Han blev løsladt fra nærværende cellefængsel den 27. marts 1880, har siden opholdt sig forskellige på Lolland og Falster og ernæret sig som arbejdsmand. Han har ikke i det forløbne tidsrum fået fattighjælp.
Har nu fra sin logiværts søn i et værelse, hvortil adgang var uhindret, stjålet en tikroneseddel.
Anfører arabejdsløshed som grund til tyveriet.

Fange
Navn William Constantin Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 442
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 07-11-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-11-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-07-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-02-1859
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Bogholder, handelsagent
Alder 32 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri §§ 251 og 253
Yderligere tekst i dokumentet 2 tidligere straffe for tyveri og bedrageri.
Værnepligt: kasseret.
Ægte født. - Søn af skomagermester J.J. Jensen i København og afd. hustru. Forældrene, der har levet godt sammen, havde 2 børn (begge i live). Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i nogenlunde gode kår og har gået i real-, senere i betalings skole (gode kundskaber, havde let ved at lære). Efter konfirmationen var han i ca. 6 år kontorist på et manufakturlager, derpå 1 år bogholder og korrespondent på et jernstøberi, 2 år bogholder i en trælastforretning og 1 år disponent på et manufakturlager, og har i de sidste 4-5 år ernæret sig som handels-agent. Som grund til første forbrydelse anfører han, at han som agent ikke kunne tjene så meget, at han kunne leve deraf, og til den anden arbejdsløshed. Er ikke drikfældig. 1. straf - 28 år.
Har nu svigagtig pantsat 2 ?? ?? ure (vurdering 59kr.) samt et uldtæppe (vurdering 3kr.), der ?? i et ??, han ?? lejet, ?? under falske foregivender uden at have til hensigt at betale skaffet sig ?? ?? ?? til vurdering 50kr 50øre.
Anfører trang (havde intet at bestille) som grund til forbrydelsen.