Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Gustav Sandberg
Fangenummer (stamrullenr.) 509
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-05-09
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1891-07-27
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-08-25
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-07-27
Fødested Aarhus
Sidste opholdssted København
Erhverv Cigarmager
Alder 40 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Uterligt forhold overfor datter § 176 jvf. §§ 161 og 174
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: militærarbejder 1875.
Ægte født. - Søn af afdøde snedker Niels Sandberg ?? Aarhus og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 3 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i gode kår og har gået i Aarhus Friskole (almindelige kundskaber). Efter konfirmationen stod han 3 år i cigarmagerlære, blev derpå svend og har stadig siden ernæret sig ved denne profession. Siden 1874 har han boet i København, hvor han i 1876 blev gift. Ret godt samliv, jævnt gode kår. Mener ikke at være drikfældig, men har dog efter dommen i årene 1881-85 gentagne gange været behandlet på hospital for drankergalskab. Antager selv, at hans sygdom bestod af hallucinationer. Er spiritist og har jævnlig "samtaler med ånderne". Er under arrestationen i København behandlet for ?? og mener gennem medicinen at have pådraget sig en " ?? forgiftning".
Har nu gentagne gange behandlet sin 13-årige datter uterligt.
Nægter at have begået forbrydelsen.
Fange
Navn Hans Lauritz Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 418
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 4 år
1. domsinstans Ribe herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-06-22
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1891-07-27
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1891-10-07
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-11-18
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1895-11-18
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1859-06-10
Fødested Gjelsted sogn, Vends herred, Odense amt
Sidste opholdssted St. Andst, Ribe amt
Erhverv Slagtersvend
Alder 32 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231, ulovlig omgang med hittegods § 247, bedrageri §§ 251 og 253, falskneri § 275 jvf. §§ 270, 271 og 46, løsgængeri og betleri 3/3 1860 § 5 jvf. §§ 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet
9 tidligere straffe.
Værnepligt: 2. dragonregiment.
Uægte født. - Søn af møllersvend Mads Christian Hansen og tyende Sophie Lauritzen. En farbroder straffet mange gange, død her i anstalten. Ingen af familien drikfældig. Opdraget hos faderens forældre (bedstefaderen var vægter i Assens) til konfirmationen. Har gået i friskole, almindelige kundskaber.
Efter konfirmationen ernærede han sig ca. 4 år som tyende i omegnen af Assens, aftjente derpå sin værnepligt, men blev remittent inden udløbet af tjenestetiden, da det blev opdaget, at han havde været straffet med offentligt arbejde.  Han rejste derpå til Holsten, hvor han lærte slagteriet, og har siden dels ernæret sig ved denne profession, dels som hestehandler samt ved tilfældigt arbejde. Har ført et meget omflakkende liv og opholdt sig både i Sverige, Norge og Holsten og har ?? straffet, når han har været her i landet. Anfører at de vagabondserende liv, til tider i forbindelse med beruselse har været årsag til tidligere forbrydelser.
Har nu i et værelse, hvortil adgangen var uhindret stjålet 30 kr, der ?? i en tegnebog, der var falden ud af en frakke.
Anfører trang og den fristende lejlighed som grund.