Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Søren Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 475
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Sorø Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-04
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-11-19
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-05-19
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1836-01-10
Fødested Bjarnede sogn, Alsted herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Slaglille sogn, Alsted herred, Sorø amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 55 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet
8 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (har trukket sig fri).
Ægte født. - har blev løsladt fra herværende cellefængsel den 27. februar 1888, har siden opholdt sig i sin hjemstavn og ernæret sig som daglejer. Han har af og til om vinteren erholdt mindre beløb i fattigunderstøttelse.
Har nu fra en åben plads stjålet nogle brædder og en lem til vurdering 1 kr. 
Anfører som grund, at han antog tingene for værdiløs og derfor ikke mente at tilegnelsen af dem ville blive betragtet som tyveri.
Fange
Navn Christen Olesen Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 436
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Børglum Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-10-05
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-09
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 21.11-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-03-21
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1830-09-14
Fødested Vrensted sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Sidste opholdssted Vrensted sogn, Børglum herred, Hjørring amt
Erhverv Landmand (forhåndværende gårdejer)
Alder 61 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Mened § 150 jvf. § 145
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1853.
Ægte født. - Søn af forlængst afdøde gårdmand Hans Pedersen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 8 børn, hvoraf 3 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i gode kår og har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da der i hans tid kun lærtes lidt i almueskolerne). Efter konfirmationen forblev han hjemme og hjalp faderen ved gårdens drift, tjente derpå fra 21-års alderen 1 års tid, aftjente så sin værnepligt og var derefter atter hjemme et par år. Han ernærede sig nogle år som tyende, var så kort tid smørhandler og købte i 28-års alderen faderens gård, hvilken han siden har drevet til foråret 1891, da han solgte den. Siden har han levet af sin kapital (26.000 kr.). Gift i 27-års alderen, godt samliv i gode kår, navnlig i de senere år. Er ikke drikfældig.
Det er nu oplyst, at han i 1883 i retten har aflagt falsk ed for herved at unddrage sig betalingen af 200 kr, har var bleven skyldig i en byttehandel.
Mener ikke at have begået noget ulovligt.