Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Christian Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 525
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Odense herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 23-11-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 28-11-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 28-11-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-04-1851
Fødested København
Sidste opholdssted Odense
Erhverv Arbejdsmand
Alder 40 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (kasseret på grund af øjensvaghed).
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 30. august 1890, tjente derpå et halvt år på en gård i ?? og har siden ernæret sig som daglejer i Odense.
Har nu:
1) fra et skur, hvortil han havde uhindret adgang, stjålet en greb og en gammel kniv (vurderet 1 kr 20 øre), 
2) i et aflåst værelse, hvortil han skaffede sig adgang ved at dreje nøglen, der sad i låsen, mv, en portemonnaie med penge (vurderet 3kr), samt 
3) i et værelse, hvor han havde ?? tilladelse til at sove , et par sko (vurderet 8kr).
Anfører trang - kunne ikke ?? en pige, han levede sammen med, og med hvem han havde et barn - som grund til tyverierne.
Fange
Navn Christian Mortensen
Fangenummer (stamrullenr.) 524
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Vester Flakkebjerg Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-08-1891
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 29-09-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 25-11-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 02-12-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 02-12-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-06-1854
Fødested Fårdrup sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Skælskør
Erhverv Ståltrådsarbejder - fattiglem
Alder 37 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Overtrædelse af § 100 samt løsgængeri og betleri 3/3 1860 § 1 jvf. § 5
Yderligere tekst i dokumentet 17 tidligere domme.
Værnepligt: Nej (på grund af deformitet ved hånd).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende ??fængsel den 5. januar 1891 og blev efter 17 dages forløb indlagt på Korsør Tvangsarbejdsanstalt, hvorfra han undveg den 1. februar. Han blev derpå inddømt til 90 dages tvangsarbejde i samme anstalt, men abcenterede sig atter den 9. juni.
Under den påfølgende omflakken har han nu overfor en sognefoged, der ville anholde ham, udøvet modstand samt forsøgt at bibringe ham knivstik og ?? ham med en sten. - Var noget beruset under voldshandlingen.