Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Jørgen Christiansen
Fangenummer (stamrullenr.) 443
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Frederiksberg Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-25
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-07
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-08-07
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1855-11-02
Fødested Magleby sogn, Flakkebjerg herred, Sorø amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 36 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 jvf. til dels § 54
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Garden 1879.
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand chr. Andreasen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 3 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme til 4 års alderen, var så i pleje hos en arbejderfamilie, da faderen afgik ved døden, til 7. år og tjente derpå til 14-års alderen hos en gårdmand. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da han ofte forsømte for at passe kreatuere o.lign.).
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (lange konditioner) til 20-års alderen og rejste så til København, hvor han siden har ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Anfører drikfældighed som gennemgående grund til tidligere forbrydelser, til dels i forbindelse med arbejdsløshed. 1. straf - 29 år.
Har nu hovedsaglig i forening med en anden person fra 2 åbne pladser stjålet dels ca 7000 ?? gammelt metal til værdi ca. 122 kr, dels forskellige metalgenstande til værdi 323 kr.
Anfører arbejdsløshed som grund til tyverierne.
Fange
Navn Christian Carl eller Carl Christiansen kaldet Carl Abraham
Fangenummer (stamrullenr.) 489
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Falsters østre herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-21
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1892-05-14
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-07
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-04-10
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1827-07-14
Fødested Nykøbing Falster
Sidste opholdssted Nørre Ørslev sogn, Falster sønder herred, Maribo amt
Erhverv Forhåndværende gårdejer
Alder 65 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Bedrageri og Falskneri §§ 253, 268 og 274 jvf. 268
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1850.
Uægte født. - Søn af afdøde guldsmedesvend Christian Carl Pagh og ligeledes afdøde tyende, ?? jordemoder Karin Hansen. Ingen af de pårørende straffet eller drikfældig. Opdraget hos en husmandsfamilie i jævnt gode kår og har gået i landsbyskole (gode kundskaber, havde let ved at lære).
Efter konfirmationen tjente han 1 år, stod så i hjulmagerlære i 1½ år og ernærede sig derpå ved denne profession til 1850. Efter at have aftjent værnepligten, giftede han sig med en gårdmandsdatter. Har været sognefoged, vurderingmand, vandsyns- ligsyns- og stævningsmand, medlem af sogneråd osv. Er ikke drikfældig. I de sidste år har han siddet i meget trykkende kår, ?? hans mange tillidshverv ikke levnede ham tid til at drive sin gård på rette måde.
Har nu i et tidsrum af 10 år som kasserer for en forbrugsforening ulovlig forbrugt 11.865 kr 10 øre af ?? midler og for at skjule kassemangelsen forfalsket en mængde kvitteringer.
Anfører at trykkende økonomiske kår som grund til forbrydelserne.