Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peder Henriksen
Fangenummer (stamrullenr.) 495
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Ramsø-Tune herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-28
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-07
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-02-07
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1829-10-06
Fødested Vor Frue sogn, Sømme herred, Københavns amt
Sidste opholdssted Gadstrup sogn, Ramsø herred, Københavns amt
Erhverv Husejer
Alder 62 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 228 jvf. til dels § 54
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe, dog 2 gange i forbindelse med værnepligten.
Værnepligt: Artilleriet 1853.
Ægte født. - Søn af afdøde husmand Henrik Petersen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 6 børn, hvoraf 3 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår og har gået i landsbyskole (ret gode kundskaber efter tidens fordringer, kan dog kun dårligt ??). Tjente allerede om sommeren som vogterdreng fra 7-års alderen.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (lange konditioner), indtil han i 27-års alderen blev gift. Siden har han ernæret sig som arbejdsmand. Har stedse været en sparsommelig mand og er ved ?? i økonomisk henseende, ejer et hus i Gadstrup. Er ikke drikfældig. Godt ægteskabeligt samliv. Kun tidligere straffet ?? som militær.
Har nu i 9 gange fra steder, hvortil adgangen var uhindret, i de sidste 10 år stjålet en del brændsel, korn, ?? og kartofler til værdi 185 kr 53 øre.
Anfører havesyge som grund til tyverierne.
Fange
Navn Anders Frederik Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 66
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 8 år.
1. domsinstans Kolding herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-28
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-08
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1900-08-08
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1863-05-02
Fødested Haderslev
Sidste opholdssted Intet fast opholdssted
Erhverv Tyende
Alder 29 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Overtrædelse af § 188, Røveri § 243, Tyveri § 232 og Bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: Infanteriet i Slesvig 1887.
Ægte født. - Søn af skomager Jacob Andersen og hustru i Haderslev. Forældrene, hvis samliv har været mindre godt, særligt på grund af faderens drikfældighed, har haft 12 børn, hvoraf 6 døde. En farbroder straffet formentlig for ejendomsforbrydelser, ingen slægtninge, undtagen faderen, drikfældige. Opdraget hjemme i fattige kår og har gået i friskole (tarvelige kundskaber, da han allerede fra 11-års alderen måtte gå på arbejde i et bogtrykkeri). 
Efter konfirmationen stod han 2½ år i bogtrykkerlære i Haderslev, forlod så professionen og har siden ernæret sig del som tyende og dels ved tilfældigt arbejde snart i Slesvig og Ditmarsken, snart i den sydligste del af Jylland. Er 2 gange deserteret som tysk soldat og tør derfor ikke opholde sig i sin hjemstavn af frygt for straf. Anfører letsindighed som grund til tidligere forbrydelser, til de senere den omstændighed, at han som desertør stadig er efterstræbt af det tyske politi og derfor stedse må skifte opholdested. Ikke drikfældig. 1. straf (i Hamborg) - 18 år.
1) Har nu bibragt en dreng et revolverskud i nakken og under trusler om at give ham endnu et skud frarøvet ham hans ur og 2 kr.
2) Fra forskellige ?? stjålet en del beklædningsgenstande til værdi 26 kr 75 øre.
3) ?? et par ham lånte benklæder (værdi 6 kr 50 øre) samt ved indbrud stjålet 10 kr og en guldring.
Anfører som grund en stor tilbøjlighed til at handle efter pludselig indskydelse og den vanskelige stilling som desertør.