Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peder Christensen
Fangenummer (stamrullenr.) 530
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Roskilde købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-08-15
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-20
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-08-20
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1844-08-22
Fødested ??
Sidste opholdssted Himmelev sogn, Københavns amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 47 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 12 tidligere straffe.
Værnepligt: Marinesoldat 1867.
Ægte født. Efter at være hjemsendt fra herværende straffeanstalt den 7. september 1891 ?? han samme dag med tilladelse sin forsørgelseskommune og har siden opholdt sig dels i København, hvor han og hustru havde bopæl, dels i Himmelev sogn ved Roskilde. I københavn har han - når han ikke har været arresteret eller afsonet straf (straffet 2 gange) - ernæret sig ved tilfældigt arbejde og i Himmelev som daglejer.
Har nu den 22. juli dette år fra et beværtningstelt, hvortil adgangen var uhindret, stjålet en stor malmhane til værdi 20 kr, og den 23.-5.?? fra en på en mark i nærheden af Roskilde stående trækvogn stjålet et ?? vurderet til 2 kr.
Kan ingen som helst grund anføre til de begåede tyverier, idet han var i besiddelse af tilstrækkelige subsistensmidler.
Fange
Navn Søren Larsen Mathiesen
Fangenummer (stamrullenr.) 364
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Frederiksberg Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-08-23
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-30
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1895-08-30
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1846-09-11
Erhverv Tyende
Alder 45 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Simpelt tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1869.
Ægte født. Siden sin løsladelse herfra den 15. marts dette år har han opholdt sig dels i Brønsholm og Auderød (Karlebo sogn), hvor han har ernæret sig som daglejer, dels været indlagt på Ladegården og senest på Frederiksborg Arbejdsanstalt.
Har nu den 28. juli dette år fra et uaflåst køkken, hvor han havde indfundet sig for at få noget at ??, men ingen traf tilstede, stjålet 2 sølvskeer til værdi henholdsvis 3 kr og 4 kr.
Angiver at have forøvet tyveriet efter en pludselig indskydelse.