Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Ole Peter Olsen
Fangenummer (stamrullenr.) 247
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-28
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1892-08-31
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-03
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1895-09-03
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1859-07-27
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri §232 til dels § 46 og bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet 9 tidligere straffe.
Værnepligt: Marinesoldat.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 19 februar 1892, opholdt sig derpå ca 2 måneder i København, hvor han intet arbejde kunne få, men ernærede sig af de fra straffeanstalten medbragte penge samt ved udbyttet af sine tyverier, og blev så atter arrestant.
Har nu stjålet:
1) 3 hamre og en jakke, der henlå under en stenhuggerskærm på en landevej (vurderet 6 kr).
2) i en aflåst lejlighed, hvortil han fik adgang ved at benytte den til samme hørende nøgle, der hang på et søm udenfor døren et vækkeur og noget sengetøj m.m. (vurderet 8 kr 75 øre).
3) ved indbrud gennem vindue i et skur en skovl og en del værktøj m.m. (vurderet 25 kr).
4) svigagtig tilegnet sig 3 olietryksbilleder, der hørte til inventaret i hans logi.
5) endelig er han brudt ind i et skur (ved frabrydning af hængelås) uden dog at finde noget, som han ønskede at stjæle.
Anfører som grund, at han intet arbejde kunne få, og at han hellere ville i straffeanstalt end på fattiggård.
Fange
Navn Harald Vademar Vogel (Beeker)
Fangenummer (stamrullenr.) 531
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-07-16
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1892-09-01
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-04
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-05-04
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1850-05-20
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 42 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Vold mod politi § 100
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1872.
Uægte født. - Han blev løsladt fra Vridsløselille Straffeanstalt, hvortil han var overflyttet fra herværende cellefængsel den 24. september 1887 og har siden opholdt sig i København, hvor han har ernæret sig ved tilfældigt arbejde.
Har nu udøvet vold mod 2 betjente ved at nikke dem skaller, slå dem med knyttede hænder samt rive deres tøj itu, da de havde anholdt ham, der havde ligget og sovet på Nørre Fælled.
Anfører beruselse som grund til forbrydelsen.