Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Oluf Edvard Alexander Rosengreen
Fangenummer (stamrullenr.) 431
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-09-03
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-06
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-01-06
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1844-07-11
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand, malersvend
Alder 48 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri §§ 228 og 229, hæleri § 230 § 241 § 238 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værrnpligt: Ingeniør 1867.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 16. oktober 1877, opholdt sig derpå i i de påfølgende 8-9 år rundt omkring på Sjælland og ernærede sig ved sin profession (malerhåndværket) og har siden boet i København, hvor han dels har arbejdet ved professionen, dels har ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Om vinteren har han i en række af år været indlagt som forsørgelseslem på Ladegården.
Har nu 2 gange ved indbrud i et kælderrum (frabrydning af hængelås) stjålet en jernseng og et par støvler (værdi 8 kr), fra steder, hvortil adgangen var uhindret i 16 gange stjålet 2 senge, en del billadningsgenstande, en vadsæk m.m. (værdi ca. 80 kr) samt været hæler med hensyn til et stjålet ur (værdi 2 kr) og meddelagtig i et simpelt tyveri af en jernseng (værdi 4 kr).
Anfører drikfældighed som grund til forbrydelserne.
Fange
Navn Carl August Frisch
Fangenummer (stamrullenr.) 494
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Roskilde købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-08-29
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-06
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-05-06
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1859-03-12
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Brandstiftelse § 282 jvf. § 57
Yderligere tekst i dokumentet 22 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1878.
Ægte født. - Søn af afdøde karetmagermester Chr. Nielsen Frisch og efterlevende enke. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i nogenlunde gode kår til 12-års alderen og kom da - ved faderens død - på grund af skulkeri og tyvagtighed på Flakkebjerg Opdragelsesanstalt. Efter et 2-årigt ophold her tjente han 2 forskellige steder på landet, i alt 4 år, aftjente derpå sin værnepligt, og har siden ernæret sig ved tilfældigt arbejde i København. I de sidste 9 år har han været meget ?? til drik og er som følge heraf uophørlig straffet. Har været indlagt 3 gange på Kommunehospitalet på grund af begyndende delirium. Har mange gang været på Ladegården som forsørgelseslem. 1. straf - 24 år. Anfører at være meget tungnem og gør også indtryk af at være mangelfuldt ??.
Har nu sat ild på en halmstak, hvorved denne og 2 andre stakke nedbrændte. (Skaden andrager 252 kr).
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund til forbrydelsen.