Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Andreas Hansen Enig
Fangenummer (stamrullenr.) 341
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 5 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Polititet
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-10-20
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-22
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-12-29
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1896-12-29
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1844-07-29
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Snedkersvend
Alder 47 år
Civilstand Fraskilt
Forbrydelse Tyveri § 228 og § 238 jvf. §241 og løsgængeri 3/31860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet 10 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1867. 13.batt. 4.komp.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 21. maj 1891, opholdt sig derpå ca. 7 uger i København i hvilken tid han ernærede sig ved de fra straffeanstalten medbragte penge, dels ved tilfældigt arbejde, og blev derefter atter arresteret.
Har nu i et kammer i en under opførelse værende bygning stjålet beklædningsgenstande m.m. til værdi 14 kr.
Anfører ubetænksomhed som grund til tyveriet.
Fange
Navn Jens Christian Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 494
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Hammerum herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-21
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-12-30
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-08-30
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1845-03-14
Fødested Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt
Sidste opholdssted Simmelkjær, Ørn sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt
Erhverv Smed
Alder 46 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 229 jvf. § 57
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (indkaldt som militærarbejder, men har aldrig været indkaldt).
Ægte født. - Søn af afdøde husmand Peder Christiansen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 2 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår, og kom allerede ud at tjene i 7-års alderen. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, dels på grund af forsømmelser, dels på grund af evner). Efter konfirmationen vedblev han at ernære sig som tyende (lange konditioner) til det 21. år, stod derpå 3 år i smedelære og har siden ernæret sig ved professionen (har stedse arbejdet selvstændig som smed på landet). Gift i 25-års alderen, godt ægteskabeligt samliv, små kår navnlig i de senere år særlig på grund af de mange børn (11). Ikke førhen straffet. Har været noget drikfældig i de senere år.
Har nu i de sidste 1½ år ved aftentid 5 gange forøvet indbrud i et pakhus og herved tilvendt sig fødevarer, brændevin, 3 par træsko og et par sko.
Anfører beruselse som grund til tyverierne.