Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Jens Peter Sørensen
Fangenummer (stamrullenr.) 522
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2½ år.
1. domsinstans Aarhus Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-10-31
2. domsinstans Den kgl. viborgske Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-07
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-12-18
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-08-18
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1845-05-11
Fødested Linå sogn, Gjern herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted Aarhus
Erhverv Snedker
Alder 46 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 229 og brugstyveri § 236
Yderligere tekst i dokumentet 2 tidligere straffe.
Værnepligt: Artilleriet 1867.
Ægte født. - Søn af snedker, nu aftægtmand Søren Jensen og hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i tarvelige kår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Måtte allerede fra 8-års alderen tjene om sommeren som vogterdreng. Efter konfirmationen ernærede han sig ca. 2½ år som tyende, lærte derpå snedkerieet i ca. 2 år hos faderen og møllebyggeriet i 4 år hos en møllebygger i Silkeborg, blev derefter svend i den sidstnævnte profession, men gav sig atter til at arbejde som snedker, først 4 år i København og derpå ca. 2 år i Helsingborg, hvor han nu i 4 var gæstgiver. I de sidste 6 år har han boet i Aarhus og ernæret sig som snedker.
Gift i 1872, hustruen død i 1885, gift anden gang i 1886, godt ægteskabeligt samliv. Kårene har været ret gode undtagen i de sidste år, da han ved byggeri er kommen i en trykkende ?? gæld. Ikke drikfældig.
Har nu ved natligt indbrud gennem et vindue i et sagførerkontor stjålet 1038 kr. i rede penge, samt gjort sig skyldig i brugstyveri med hensyn til 33 ?? brosten, der henlå på en projekteret gade.
Anfører trang (gæld) som grund.
Fange
Navn Jens Christian Frederiksen
Fangenummer (stamrullenr.) 295
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Aalborg Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-14
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1891-12-19
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-12-19
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1860-01-22
Fødested Horsens sogn, Kjær herred, Aalborg amt
Sidste opholdssted Aalborg
Erhverv Arbejdsmand
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri §232 jvf. § 246
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (kasseret).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 29. december 1890 og har siden opholdt sig i Aalborg, hvor han har ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Ved sidste løsladelse blev han af hjemstedskommunen og fængselsselskabet skriberet til udvandring, men fra denne unddrog han sig og solgte det til ham anskaffede tøj. 
Har nu i en butik stjålet et par træskostøvler til vurdering 5 kr, samt i en gård i 2 gange 3 høns til vurdering 5kr 12øre. Til begge steder er adgangen uhindret.
Anfører arbejdsløshed og beruselse som grund til tyverierne.