Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Christian Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 200
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år
1. domsinstans Sorø Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-09-05
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-08
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-09-08
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1842-06-13
Fødested Hylstrup, Alsted sogn, Alsted herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Fjenneeslevmagle, Sorø amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 50 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Brandstiftelse § 282
Yderligere tekst i dokumentet 9 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (på grund af straf).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 5. september 1888, tjente derpå ca ½ år som røgter på en gård ved København og lå så i nogen tid syg på Kommunehospitalet. Efter, på grund af svaghed at have henligget 1 måned på Ladegården, blev han hjemsendt, og har siden ernæret sig som arbejdsmand på forsørgelsesstedet og omegn. Har kun været under fattigvæsenet på grund af sygdom.
Har nu sat ild på en høstak, hvorved denne nedbrændte (Skaden anddrager 89 kr 28 øre), og hvorved der var brandfare såvel for den nærmeste beliggende gård som for 2 andre stakke.
Anfører beruselse som grund til forbrydelsen.
Fange
Navn Jens Christian Andersen (Æblejens)
Fangenummer (stamrullenr.) 87
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 6 år.
1. domsinstans Bjerge-Aasum herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-08-27
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-13
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1898-09-13
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1892-08-02
Fødested Errindslev sogn, Fuglse herred, Maribo amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 34 år
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri § 232 og § 62
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (på grund af straf).
Ægte født. - Søn af husmand Anders Jensen og afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, haavde 9 børn, hvoraf 4 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår og har gået i landsbyskole (gode kundskaber, havde let ved at lære). Tjente en enkelt sommer før konfirmationen som vogterdreng. Moderen død, da han var 14 år.
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 26-års alderen (konditioner i reglen på 1 år), blev så gift - og har siden, når han har ernæret sig på lovlig måde, været arbejdsmand eller handlet med lommeure, kæder m.m. Har i de sidste 2 år haft fast ophold i København. Godt ægteskabeligt samliv, separeret fra hustruen på hendes foranledning ?? sidste ophold på Vridsløselille. Anfører arbejdsløshed som gennemgående til tidligere forbrydelser. Ikke drikfældig. 1. straf - 21 år. Er under nærværende sag undtaget fra Odense Arresthus og var på fri fod ca. 9 måneder.
Har nu fra 13 tyverier fra lejligheder, hvortil adgangen var uhindret, og 10 indbrud i ubeboede villaer i Københavns omegn, stjålet ca 750 kr i rede penge, en ??, beklædningsgenstande, ?? - og sengetøj, en ?? m.m. (den samlede værdi af alle 23 tyverier andrager 1104 kr 75 øre. - De 21 tyverier er begået i den tid, hvor han var undveget fra arresten.
Anfører arbejdsløshed som grund til de 2 første begåede tyverier, bevidstheden om ?? .... grund til alle de andre.