Join the project

Collection
Kriminalitetshistorie
Record creator Statsfængslet i Horsens
Record Series Stambog
Content 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Marcus Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 448
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Skelskør købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-30
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-06
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-01-06
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1857-11-28
Fødested Martofte, Stubberup sogn, Bjerge herred, Odense amt
Sidste opholdssted Skelskør
Erhverv Arbejdsmand
Alder 34 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (på grund af dårlige ben).
Ægte født. - Søn af husmand Niels Marcussen og hustru nu af Vilderstofte. Forældrene, hvis samliv har været mindre lykkeligt på grund af faderens strenghed og moderens uordentlighed, havde 9 børn, hvor af 5 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår, og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber).
Efter konfirmationen tjente han et år hos en gårdmand, derpå 3 år i møllerlære og ernærede sig nu 2 år som møllersvend. Han tjente nu atter et par år, var en kort tid ved professionen og var så igen tyende i nogle år (konditioner af meget forskellig længde). I de sidste 4 år har han hovedsaglig ernæret sig som arbejdsmand.
Gift i 1888, dårligt samliv, dels på grund af hustruens udygtighed, dels på grund af hans tidligere levned. Separeret i 1891. Anfører drikfældighed som grund til tidligere forbrydelser, men vil dog ikke i de senere år have været ?? til denne ??. 1. straf - 23 jår.
Har nu fra sin husbonds uaflåsede loft i 3 gange stjålet 1½ tønde byg.
Anfører trang som grund ti tyveriet.
Fange
Navn Lars Peter Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 285
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2½ år.
1. domsinstans Dronninglund herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-08
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-16
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-07-16
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1867-02-21
Fødested Klein sogn, V. Han herred, Thisted Amt
Sidste opholdssted Brøndbyvester
Erhverv Tyende
Alder 24 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 og bedrageri § 251 og § 62
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe for tyveri.
Værnepligt: fodfolket 1888. 8.batt. 3.komp.
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Jacob Peder Andersen og ligeledes afdøde hustru.Forældrene, der levede godt sammen, havde 8 børn, hvoraf 5 døde (af brystsyge). Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i små kår, forældrene fik fattighjælp, og måtte allerede fra 10-års alderen om sommeren tjene som vogterdreng. Har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, efter hans mening fordi læreren ikke havde interesse for at lære børnene noget). Efter konfirmationen har han ernæret sig som tyende (korte konditioner, når undtaget en på 2 år). I de sidste 3 år har han dog så godt som ?? ?? straffet. 1. straf - 13 år. Anfører forlystelsessyge som gennemgående årsag til forbrydelserne. Ikke drikfældig.
Har nu ?? flere gange fra sin husbond at have stjålet mad, cigarer og frugt, for hvilke tyverier han ikke er ?? straf. 1) ?? indbrud ?? ??  tilvendt sig 31-31 kr i rede penge, 2) fra en ålebakke i 2 gange 23 stk. ål (vurdering 2kr 45øre), 3) på en banegård en kuffert, hvori en del tøj og bøger (vurderet 30kr), samt 4) i en bagerbutik, hvor han havde sneget sig ind, pengeskuffen med indhold (3kr). - Endelig har han unddraget sig fra at betale en købmand 38 kr, som han var denne skyldig.
Anfører som grund, at han ved forbrydelserne ville ?? sig midler til fornøjelse ?? ??.