Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Ole Mortensen
Fangenummer (stamrullenr.) 492
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Bjerge Aasum herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-11-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 21-12-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 21-12-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 28-10-1832
Fødested Hundsbo, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt
Sidste opholdssted Kølstrup Fattiggård
Erhverv Arbejdsmand
Alder 59 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 jvf. § 62
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: militærarbejder 1867-68.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 27. marts 1885, ernærede sig derpå ca. 3 år som vejarbejder i Silkeborgegnen og 2 år som arbejdsmand i Horsens. Han rejste der på hjem, tror han, når undtages en kort tid, i hvilken han af kommunen var anbragt på Odense Tvangsarbejdsanstalt. Har været lem på Kølstrup Fattiggård.
Har nu i en have, hvortil adgangen var uhindret, ved natligt tyveri stjålet 2 skæppe træfrugt (vurderet 4 kr).
Anfører som grund, at han ville vise pigerne på fattiggården, der var i besiddelse af frugt, at han også kunne skaffe sig et forråd heraf.

Fange
Navn Niels Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 460
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Odense Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-12-1891
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 26-12-1891
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 26-06-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-05-1829
Fødested Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense amt
Sidste opholdssted Odense
Erhverv Arbejdsmand
Alder 62 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri §229 jvf. § 62
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: 3. jægerkorps 1852.
Ægte født. - Søn af afdøde husmand Hans Chr. Nielsen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 2 børn, hvoraf kun fangen i live. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i tarvelige kår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 20. års alderen (lange konditioner), blev derpå gift og har siden ernæret sig som daglejer og småkører i Odense. Godt ægteskabeligt samliv. Hustruen døde for ca. 6 år siden. Tarvelelige kår, men har dog kunnet klare sig undtagen i de koldeste vintermåneder, i hvilke han gerne hvert år får lidt fattighjælp fra Vigerslev sogn. Mener ikke at være drikfældig, men anfører dog beruselse som gennemgående årsag til forbrydelserne. 1. straf - 27 år.
Har nu fra en vildthandler, gom han gik til hånde, ved indbrud (falsk nøgle( i dennes oplagsrum stjålet en and og 2 gæs (vurderet 16kr).
Anfører beruselse som grund til tyverierne.