Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Eriksen
Fangenummer (stamrullenr.) 178
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 6 år.
1. domsinstans Hørsholms Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-23
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-03
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1898-01-03
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1850-07-01
Fødested Hvidovre sogn, Sokkelund herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 41 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 jvf. § 57
Yderligere tekst i dokumentet 9 tidligere straffe for tyveri.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 26. oktober 1891, opholdt sig derpå ca. 20 dage i København, i hvilken tid han i et par dage havde arbejde (på Holmen) og blev så atter arresteret.
Har nu i et karlekammer, hvortil adgangen var uhindret, stjålet beklædningsgenstande m.m til værdi ca. 59 kr samt 13 kr 50 øre i rede penge og frimærker.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.

Fange
Navn Jens Peder Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 421
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Næstved købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-16
2. domsinstans Den kgl. Landsoverret samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1891-12-07
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-06
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-01-06
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1861-04-04
Fødested Arnløse, Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Næstved
Erhverv Arbejdsmand
Alder 30 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 232, Bedrageri § 257 og overtrædelse af § 101
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf)
Uægte født. Søn af Kerstine Madsen og ukendt fader. Moderen har 3 andre uægte børn, hvoraf de 2 med samme fader. Ingen af de pårørende, så vidt fangen ved, straffet eller drikfældig. I pleje fra sin spæde alder hos fremmede (husmandsfolk) og har gået i landsbyskole (gode kundskaber - havde let ved at lære). Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 1885, blev derpå gift og siden, når han har været på fri fod, ernæret sig som arbejdsmand. Mindre godt samliv, dels på grund af hustruens utroskab, dels på grund af hans eget dårlige liv. Hustruen død i 1890. 1. straf - 14 år. 
Gennemgående årsag til forbrydelser - letsindighed og lyst til at begå tyveri. Ikke drikfældig.
Har nu i et hotel, hvor han tjente, stjålet en lampe til værdi 3 kr., udøvet bedrageri med hensyn til nogle af ham på en auktion på kredit købte genstande (vurderet 86kr 74øre) samt udskældt en politibetjent, der udviste ham fra et lokale under afholdelsen af en fest, til hvilken han ingen billet havde.
Anfører som grund til de 2 førstnævnte forbrydelser trang (var ved hustruens død kommet i gæld) og til den sidstnævnte beruselse.