Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Frederik Vilhelm Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 292
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-19
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 18194-01-19
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1855-01-20
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Skibstømrer, arbejdsmand
Alder 36 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 8 tidligere straffe.
Værnepligt: nej.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 26. juli 1891, har siden opholdt sig i København og ernæret sig ved tilfældigt arbejde.
Har nu stjålet et par støvler (vurderet 8 kr), der hang som skilt udenfor en marskandiserbutik.
Anfører arbejdsløshed (trang) i forbindelse med utilbøjelighed med at melde sig på Ladegården som grund til tyveriet.
Fange
Navn Rasmus Henriksen
Fangenummer (stamrullenr.) 484
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Aarhus købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-20
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-09-20
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1859-04-04
Fødested Herrested sogn, Vinding herred, Svenborg amt
Sidste opholdssted Aarhus
Erhverv Arbejdsmand
Alder 32 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og bedrageri §§ 230,253,254 og 257 samt løsgængeri og betleri 3/3 1860 §§ 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (kasseret på grund af svagt syn).
Ægte født. - Søn af afdøde boelsmand Henrik Henriksen og efterlevende enke, nu boende i Ringe sogn. Forældrene, hvis samliv var mindre godt på grund af faderens drikfældighed, havde 8 børn (alle i live). Ingen af den øvrige familie drikfældig og ingen straffet. Opdraget i små kår og har gået i landsbyskole ( ret gode kundskaber). Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 1881 (lange konditioner) og har siden flakket om så godt som over hele landet og i Slesvig og ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Dette liv bragte ham sammen med slette kammerater, han blev drikfældig og førtes derved ind på forbrydervejen. 1. straf - 23 år.
Har nu ved bortgang fra steder, hvor han havde arbejde, et sted tilvendt nogle ham tiltroede beklædningsgenstande samt et pengebeløb (1 kr), som ?? ??, og et andet sted et ham til indkøb ?? beløb (1 kr). Endvidere har han ?? et beløb /6 kr(, som han ?? ved at pantsætte en dyne for en arbejdsmand, samt en frakke og et par benklæder (vurderet 2 kr), som han havde lånt af samme. Endelig har han i et kammer, hvor han var i selskab med nogle andre personer, stjålet et ur (vurderet 10 kr).
Anfører drikfældighed som grund.