Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Sørensen Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 367
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1891-10-10
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1891-11-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-22
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1894-01-22
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1840-02-15
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Bud, arbejdsmand
Alder 51 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232, § 241, § 238
Yderligere tekst i dokumentet 5 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf)
Ægte født. - Efter løsladelsen fra herværende straffeanstalt den 3. september 1881 har han stedse opholdt sig i København, hvor han hovedsaglig - i de sidste 9 år - har været mest som bud for en grosserer.
Har nu fra sin principal stjålet en del tæpper (vurderet 30 kr).
Vil ikke have begået noget ulovligt, idet han anfører, at han købte de pågældende tæpper.
Fange
Navn Thorvald Conrad Hielkener Meisner
Fangenummer (stamrullenr.) 232
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 3 år
1. domsinstans Korsør købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-18
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-23
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1895-01-23
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1853-09-23
Fødested Nykøbing F.
Sidste opholdssted Korsør
Erhverv Konditorsvend
Alder 38 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af straf).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende cellefængsel den 19. december 1891, rejste derpå i 12 dage om for at søge beskæftigelse, i hvilken tid han levede af de fra straffeanstalten medbragte penge, og blev så atter arresteret.
Har nu ved natligt indbrud (gennem vindue) i et værelse, hvor 2 personer sov, stjålet en Portemonnaie, hvori 25kr 80øre, der ?? i lommen på et par benklæder, der henlå på en stol ved siden af sengene.
Anfører trang (arbejdsløs) som grund til tyveriet.