Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Lauritz Herman Larsen
Fangenummer (stamrullenr.) 479
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Københavns Amts nordre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-26
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1893-01-26
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1861-04-08
Sidste opholdssted Frederiksberg
Erhverv København
Alder 30 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232, Brugstyveri § 236, Bedrageri § 257 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 12 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (kasseret).
Uægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Anders Larsen og afdøde rengøringskone Anna Bertha Wallin. Moderen havde en anden søn med en tømmermand. Ingen af de pårørende formedetlig straffet eller drikfældig. Opdraget hos moderen i fattige kår (hun fik fattighjælp) og har gået i landsbyskole (Utterslev og ??høj), tarvelige kundskaber, dels fordi han allerede fra 11-års alderen måtte ud og tjene som vogterdreng om sommeren, dels fordi han havde svært ved at læse. Efter konfirmationen var han 4½ år arbejdsmand og glaspuster på et glasværk i København og har siden ernæret sig ved tilfældigt arbejde. 
Anfører slet ?? og beruselse som grund til tidligere forbrydelser. Er tilbøjelig til at drikke, når han er uden arbejde. 1. straf - 11 år. Har gentagne gange været på fattiggård og en gang på Ladegården.
Har nu i et åbentstående køkken stjålet en portemonnaie, hvori 50 øre, ?? sig i besiddelse af et køretøj, som han havde fået tilladelse til at køre med, da kusken et øjeblik forlod vognen (havde dog ikke til hensigt at ?? ??), samt ?? sig fra en kro, hvor han ?? ?? 75 øre.
Anfører beruselse som grund.
Fange
Navn Lars Christian Johan Møller kaldet Chr. Heilesen
Fangenummer (stamrullenr.) 255
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Aalborg Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1892-01-16
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1892-01-26
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1895-01-26
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1857-01-20
Fødested Dronninglund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Sidste opholdssted Aalborg
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 232 jvf. § 54, hæleri § 238 jvf. § 241
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere starffe.
Værnepligt: Fodfolket 1880-81.
Uægte født. Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 5. januar 1889, har siden dels opholdt sig i Dronninglund, dels (det sidste halve år) i Aalborg og ernæret sig som arbejdsmand.
Har nu fra en plads, hvortil adgangen var uhindret, i forening med en anden mandsperson stjålet 3½ tønde kul (vurderet 8 kr 22 øre), samt været vidende om at en kulbeholdning på 1½ tønde, der ?? i hans hjem, til dels var stjålet af hans stedbørn.