Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Iversen
Fangenummer (stamrullenr.) 480
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Kolding herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 25-01-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 01-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 01-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-06-1854
Fødested S. Vilstrup, Vilstrup sogn, Brusk herred, Vejle amt
Sidste opholdssted ??
Erhverv Tyende
Alder 37 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231 og bedrageri § 253
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (på grund af platfod).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt (cellefængsel) den 28. januar 1891, og har siden ernæret sig som daglejer, først 3 måneder i Sommersted sogn i Slesvig og siden i Viuf sogn. I den sidste måned var han forkarl på en gård i Hveisel sogn.
Har nu ved bortgang fra sin tjeneste stjålet en frakke og vest /vurderet 14 kr), fra et medtyende samt tilvendt et par benklæder (vurderet 6 kr), der var ham lånt af samme tyende.
Anfører som grund, at det var hans hensigt at betale tøjet, samt at han flere gange tidligere med vedkommendes viden, havde gået med det.
Fange
Navn Christian Hee
Fangenummer (stamrullenr.) 474
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 1/4 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-11-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 01-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 04-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 04-12-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 08-10-1860
Fødested Kasted sogn, Hasle herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Handelsbetjent
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Meddelagtighed i tyveri § 232 jvf. § 54 og 3/3 1860 § 1 løsgængeri.
Yderligere tekst i dokumentet 4 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (kasseret).
Ægte født. - Søn af afdøde gårdejer Claus Ferdinand Hee og efterlevende hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 5 børn, hvoraf 1 død. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Faderen døde tidligt (da fangen var 4 år), og moderen giftede sig atter 2 år efter. Opdraget hjemme i gode kår og har gået i landsbyskole (gode kundskaber).
Efter konfirmationen blev han 1 år hjemme og hjalp til ved arbejdet på gråden, stod derefter 4 år i købmandslære i Aarhus og forblev nu som svend 3 år hos samme principal. Efter at have været kommis ½ år i Skive etablerede han sig selv i Aarhus, men spillede fallit efter 1 års forløb. Siden har han hovedsaglig opholdt sig i København og har ernæret sig som kommis i forskellige urtekramsforretninger. Anfører selskab og drikfældigh
ed som grund til tidligere forbrydelser. 1. straf - 28 år. Har i de senere år haft vanskelighed ved at ernære sig, da han på grund af sin fortid har svært ved af få plads.
Har nu været meddelagtig i udbyttet af 2 af en anden person begåede ?? tyverier (7 lagner til værdi 10 kr) i hvilken han i udøvelsen af tyverierne stod udenfor ??.
Anfører dels uheldig indflydelse fra en logikammerat (der begik tyverierne), dels beruselse som grund.