Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Rasmus Vilhelm Kai
Fangenummer (stamrullenr.) 323
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 12-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 12-02-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-12-1849
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv (Gjørtlersvend ?) - Arbejdsmand
Alder 42 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Meddelagtighed i tyveri § 232 jvf. § 54
Yderligere tekst i dokumentet 13 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1872. 1.Batt. - 4.komp.
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 28. juli 1888 og har siden opholdt sig i København, hvor han så godt som stadig har været Ladegårdslem og afsonet tvangsarbejdefor løsgængeri og betleri.
Har nu været meddelagtig i et tyveri af en and, 2 duer og en tam allike (vurderet 3 kr), der ?? på en plads, hvortil adgangen var uhindret.
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Lars Peter Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 486
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 12-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 19-02-1892 afgået ved døden
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 26-02-1842
Fødested Langstrup, Asminderød sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 49 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 231 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 10 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (kasseret på grund af krampe).
Ægte født. - Søn af afdøde gartnerkarl Anders Larsen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 11 børn, hvoraf 5 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i forholdsvis gode kår og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Efter konfirmationen ernærede han sig som murerhåndlanger, indtil han i 26-års alderen blev gift. Han rejste da til København, hvor han i nogen tid var murerlærling, men opnåede på grund af fattigdom ikke at blive svend. Har siden ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Godt samliv, hustruen død for ca. 10 år siden. Anfører drikfældighed som grund til tidligere forbrydelser. I de sidste år har hans helbred været fuldstændigt nedbrudt, han har aldeles intet kunnet bestille og derfor stadig under Fattigvæsenet (Ladegården). 1. straf - 21 år.
Har nu fra en trappegang i en ejendom, hvor han var gået ind for at betle, stjålet en kappe, i hvis lomme et par handsker (vurderet 1 kr).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.