Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Peter Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 452
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-12-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 10-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 20-01-1856
Fødested Birkerød, Lynge-Kronborg herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 3 tidligere straffe.
Værnepligt: Fodfolket 1879. 18.batt. 3.komp.
Ægte født. - Søn af afdøde husmand Peter Nielsen og efterlevende enke. Forældrene, der levede godt sammen, havde ikke flere børn. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår. Faderen døde tidligt - da fangen var ca. 8 år - og moderen giftede sig atter et par år efter med en jordbruger (aflægger). Har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende til 26-års alderen (lange konditioner), blev så gift og har siden ernæret sig som arbejdsmand i København, samt som fast arbejder på Toldboden. Godt samliv, hustruen døde for ca. 4 år siden. Er ikke drikfældig, men anfører dog beruselse som grund til tidligere lovovertrædelser. Er først straffet efter hustruens død og ??, at det er ?? af et hjem, der har ført ham ind i beværtningslivet og drikkeriet.
Har nu i et værelse, hvortil adgangen var uhindret, stjålet en vinterfrakke (vurderet 20 kr).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Peder Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 380
Straf (type og længde) Tughusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 13-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 16-08-1856
Fødested Herstedvester sogn, Smørum herred, Københavns amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Tyende
Alder 35 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Fyveri § 232, Bedrageri § 253 og overtrædelse af polititilhold 3/3 1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værnepligt: nej ( kasseret på grund af blodårer på ben).
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 25. december 1889 og har siden ernæret sig som tyende, dels på en gård ved Kongens Lyngby (9 ??), dels ved en gårdmand ved ??borg. I de sidste måneder har han opholdt sig i København og har ernæret sig ved tilfældigt arbejde.
Har nu i et beværtningslokale, hvor han opholdt sig som gæst, stjålet en jakke til værdi 6 kr., samt svigagtig pantsat et ham tilvendt ur (vurderet 9 kr).
Anfører som grund til tyveriet, at han tog fejl af den fremmede og sin egen jakke, og til bedrageriet, at urets ejer var bortrejst  uden at ?? fået dennes adresse at vide.