Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Lauritz Theodor Jantsen
Fangenummer (stamrullenr.) 437
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 13-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 08-02-1842
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Slagtersvend
Alder 50 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232, Overtrædelse af polititilhold 3/3 1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet 12 tidligere straffe.
Værnepligt: nej (kasseret på grund af platfod).
Ægte født. - Søn af forlængst afdød skomagersvend Lars Jantsen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 5 børn, hvoraf 2 døde. Ingen i familien er straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme til 1853( da døde faderen af kolera, og moderen var død i 1852), var derpå i huset hos en onkel i Svendborg, der var slagter. Har gået i borgerskole (tarvelige kundskaber, da han havde svært ved at læse). Efter konfirmationen stod han i slagterlære i Svendborg, først 1 år hos onklen og derpå 3 år hos en anden slagter. Efter at være bleven svend har han arbejdet ved professionen rundt om i købstæderne, i Hamborg, Kiel og flere andre tyske byer, i Gøteborg og jævnligt i København.
Anfører arbejdsløshed og beruselse som grund til tidligere forbrydelser. 1. straf - 27 år.
Anfører ikke at være drikfældig, men ser meget fordrukken ud.
Har nu i et kammer, hvortil adgangen var uhindret, stjålet et par sko (vurderet 4 kr).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Carl Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 424
Straf (type og længde) Københavns Kriminal- og Politiret
1. domsinstans Forbedringshusarbejde. 2 år.
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-12-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 16-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 26-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-06-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-05-1830
Fødested Fåborg
Sidste opholdssted København
Erhverv Murer
Alder 61 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Uterligt forhold overfor pigebørn. § 176 jvf. § 173
Yderligere tekst i dokumentet Ingen tidligere straffe. 
Værnepligt: nej (trukket sig fri).
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Jørgen Hansen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 7 børn, hvoraf 5 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i almindelige almuekår og har gået i friskole (almindelige kundskaber). Efter konfirmationen stod han 4 år i murerlære i Fåborg, blev derpå svend og arbejdede nu ved professionen dels i København og dels forskellige steder på Sjælland, indtil han i 24 års alderen rejste til De forenede Stater. Efter et 6-årigt ophold her rejste han tilbage og var nu murermester i Kalundborg fra 1860 til 1879. Siden har han opholdt sig i København, hvor han dels har arbejdet som svend, dels som mester.
Gift i 1860, godt samliv, hustruen død i 1878. Er ikke drikfældig. Har under sagen været indlagt til observation på kommunehospitalet, da der var opstået tvivl om hans mentale tilstand.
Har nu behandlet 2 pigebørn på henholdsvis 8 og 6 år i høj grad uterligt (det en 2 á 3 gange, det andet 1 gang).
Nægter at have begået forbrydelsen.