Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Mads Anthon Bernhard Roland Madsen
Fangenummer (stamrullenr.) 422
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1½ år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 29-12-1891
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 16-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-02-1893
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-05-1859
Fødested Lading sogn, Sabro herred, Aarhus amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand, bødkersvend
Alder 32 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 6 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (kasseret på grund af overliggende tæer).
Ægte født. - Søn af møllersvend Anders Madsen og hustru nu formentlig boende i Aarhus. Forældrene, der levede godt sammen, havde 9 børn, hvoraf 5 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i jævnt gode kår og har gået i Aarhus Friskole (almindelige kundskaber).
Efter konfirmationen stod han 5 år i bødkerlære i Aarhus, blev derpå svend og har siden ernæret sig ved professionen, dels i København, dels i forskellige købstæder rundt om i landet. Dog har han i den sidste tid ernæret sig ved tilfældigt arbejde i København, da han intet arbejde har kunnet få ved professionen. Anfører arbejdsløshed og deraf følgende slet kammeratskab og drikkeri som grund til tidligere forbrydelser.
Vil dog ikke ?? egentlig drikfældig. 1. straf - 22 år.
Har nu stjålet en som skilt udenfor en bødkerbutik hængende stripper (vurderet 1kr 50øre).
Anfører beruselse som grund til tyveriet.
Fange
Navn Jens Peder Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 491
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 1 år.
1. domsinstans Grenå købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 17-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 22-02-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 22-10-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 12-06-1840
Fødested Alsrode, Ålsø sogn, Sønder herred, Randers amt
Sidste opholdssted Trustrup, Sønder herred, Randers amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 51 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Omgængelse mod naturen og uterligt forhold §§ 177 og 185 jvf. § 62
Yderligere tekst i dokumentet 2 tidligere straffe.
Værnepligt: militærarbejder 1864-65.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 6. september 1880, har siden opholdt sig i Lyngby sogn og ernæret sig som arbejdsmand. I de første år efter løsladelsen fik han af og til fattigunderstøttelse.
Har nu jævnlig i forening med en yngre mandsperson drevet omgængelse mod naturen og uterlighed.
Anfører sanselighed, uvidenhed om det strafbare i forholdet samt ufordragelighed fra konens side som grund til forbrydelsen.