Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Peter Julius Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 486
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år.
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 01-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 03-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 03-09-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 09-12-1851
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand (konditor- og bagersvend)
Alder 40 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri § 235 og betleri 3/3 1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet 11 tidligere straffe.
Værnepligt: Nej (udtaget til militærarbejder, men er aldrig været indkaldt).
Ægte født. - Søn af skomagersvend Rasmus Petersen og afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 11 børn, hvoraf 3 døde. Ingen af familien drikfældig, en broder straffet gentagne gange (tyveri). Opdraget hjemme i fattige kår og har gået i friskole, først i København, senere i Søborg, hvor han i 7-års alderen blev anbragt som vogterdreng (tarvelige kundskaber, da han navnlig om sommeren forsømte en del). 
Efter konfirmationen stod han 4 år i konditorlære i København, blev svend og arbejdede nu nogle år ved professionen. Han lærte derefter også i København bagerprofessionen, i hvilken han ligeledes er svend og ernærede sig nu som sådan til 1880. Han blev da straffet 1. gang og har siden ernæret sig ved tilfældigt arbejde. Anfører arbejdsløshed som gennemgående årsag til tidligere forbrydelser. 1. straf - 29 år. Ikke drikfældig.
Har nu ved at udgive sig for "Rullemand" fået en kurv linned (vurderet 19 kr) udleveret.
Anfører arbejdsløshed (trang) som grund til tyveriet.
Fange
Navn Peder Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 338
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 3 år.
1. domsinstans Skelskør købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 25-02-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-03-1895
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-06-1860
Fødested Slotsbjergby, Slagelse herred, Sorø amt
Sidste opholdssted Slagelse
Erhverv Arbejdsmand
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232 og løsgængeri samt betleri 3/3 1860 § 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet 7 tidligere straffe.
Værnepligt: Militærarbejder 1884. (kasseret efter 1 måneds forløb på grund af gigtfeber).
Ægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 13. oktober 1891, arbejdede derpå ca. 6 uger på en gård ved Slagelse og har siden strejfet om på Fyn og i Jylland.
Har nu fra forskellige steder, hvor han var gået ind for at betle, stjålet 5 kr kontant, , 1 lommeur (vurderet 10 kr), og en overfrakke i hvis lommer et par handsker, en pibe og en nøgle (vurderet 31kr 35øre).
Anfører trang (arbejdsløshed) som grund til tyverierne.