Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1885 - 1892
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 227
Straf (type og længde) Tugthusarbejde. 2 år.
1. domsinstans Vinding herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-03-1894
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 15-04-1835
Fødested Rolund, Udby sogn, Vends herred, Odense amt
Sidste opholdssted Udby sogn, Vends herred, Odense amt
Erhverv Arbejdsmand
Alder 56 år
Civilstand Fraskilt
Forbrydelse Tyveri § 232
Yderligere tekst i dokumentet 11 tidligere straffe.
Værnepligt: 3. Jægerkorps 1858.
Uægte født. - Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 26. oktober 1891, ernærede sig derpå ca. 3 måneder som svinepasser på en gård ved Nyborg og blev så atter arresteret for tyveri.
Har nu i en kro, hvor han var inde for at købe brændevin af pengeskuffen stjålet en tikroneseddel.
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund til tyveriet.
Fange
Navn Anders Christian Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 49
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde. 2/3 år
1. domsinstans Hillerslev Hundborg herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-03-1892
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-03-1892
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-09-1892
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 04-02-1833
Fødested Hundborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt
Sidste opholdssted Vorupør, Hundborg sogn, Thisted amt
Erhverv Fattiglem
Alder 59 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 231
Yderligere tekst i dokumentet 2 tidligere straffe for tyveri.
Værnepligt: Fodfolket 1854. 7.batt. 3. komp.
Ægte født. - Søn af afdøde arbejdsmand Anders Madsen og ligeledes afdøde hustru. Forældrene, der levede godt sammen, havde 12 børn, hvoraf 5 døde. Ingen af familien straffet eller drikfældig. Opdraget hjemme i fattige kår (forældrene fik fattighjælp) og har gået i landsbyskole (tarvelige kundskaber, da han allerede fra 7-års alderen måtte hjælpe som vogterdreng om sommeren og derfor forsømte).
Efter konfirmationen ernærede han sig som tyende (gennemgående lange konditioner) til 40 års alderen og har siden været arbejdsmand. Gift i sit 43. år, godt samliv. Hustruen død i 1886.
Er først straffet efter hustruens død, og anfører som grund til tidligere forbrydelser drikfældighed. 1. straf - 54 år.
Har nu i en skole, hvor han var gået ind for at få noget at drikke, stjålet en pengekasse, hvori er 120 kr.
Anfører beruselse (drikfældighed) som grund.